Møtets hensikt var å utveksle planer, refleksjoner og idéer med sikte på å skape inkluderende fellesområder både innendørs og utendørs, uansett om det gjaldt våre nyeste eller eldste bygninger. Vi ser verdien i å samarbeide om å skape næringsutvikling for å lykkes med livlige møteplasser og aktivitet som er avgjørende for bedrifter, innovasjonsmiljø, studenter, naboer og besøkende i Innovasjonsdistrikt i Teknologihovedstaden.

Sammen utforsket vi måter å forsterke forbindelser og etablere en dynamisk struktur for bærekraftige planer og konsepter mellom ny og eksisterende bebyggelse. 

På frokostmøtet hadde vi innslag fra: 

• Morten Wolden / Kommunedirektør i Trondheim kommune.
• Kristian Dahlberg Hauge / Direktør for næring, miljø og samferdsel hos Trondheim kommune. 
• Berit Rian / Administrerende direktør i NiT
• Hanna Maria Jones / Konstituert prosjektdirektør for campusutvikling ved NTNU
• Stine Hostad / Leder i Entra eiendom
• Audhild Kvam / Administrerende direktør i Sit
• Ruth Hege Havdal / Administrerende direktør i KLP
• Madeleine Mittet / Forretningsutvikler Kjeldsberg, styret i Pådriv
• Bjørnar Buserud / Hegstad & Blakstad

Møtet var ledet av Nina Steen, konstituert daglig leder i Trondheim Tech Port.

Nederst finner du bilder fra frokostmøtet: