Trondheim Tech Port

Vårt mål er å øke Norges innovasjonskraft gjennom tettere samarbeid, med utgangspunkt i aktørene i Trondheim.

Fremtidens løsninger skapes i Trondheim

Trondheim Tech Port er en interesseorganisasjon for teknologihovedstaden, fordi framtidens løsninger skapes her. 

Vårt mål er å øke Norges innovasjonskraft gjennom tettere samarbeid. Våre fokusområder er hav, helse, energi og digitalisering. 

Trondheim Tech Port er en fasilitator for innovasjon og teknologi, gjennom prosjekter, arrangementer og kommunikasjon.

Møteplasser

Når man blander noe gammelt, skapes noe nytt. Det skjer også når nye mennesker og ideer møtes. Derfor vil vi legge til rette for møteplasser, hvor mennesker kan møtes og sammen skape nye ideer.

Identitet

Trondheim er Norges teknologihovedstad, og syder av kreative ideer og innovasjoner. Vi trenger likevel å tiltrekke oss flere kloke hoder, mer investeringer og flere må få øynene opp for hva som skjer her. Derfor vil vi bygge byens innovasjonsidentitet.

Innovasjon & infrastruktur

For å øke farten og kraften i innovasjonen trengs kortere avstander mellom aktørene, også fysisk. Derfor jobber vi med byutvikling og samarbeider tett med kommunen for å legge til rette for bedre innovasjonsinfrastruktur.

Verdens utfordringer er komplekse og kan ikke løses av enkeltspillere alene. En pluss en er mer enn to.

Satsingsområder

Hav

Helt siden vikingtiden har Trondheim vært verdensledende innen havroms-innovasjon. Det skal vi fortsette med.

Helse

Vi har en Nobelpris i medisin, men det er fortsatt utfordringer som må løses. Det jobber vi med hver eneste dag.

Energi

Energikrise og klimamålene løser seg ikke selv. Heldigvis jobbes det hver dag med nye løsninger i Trondheim.

Digitalisering

Kunnskapsmiljøene i Trondheim leverer høyteknologiske mikrobrikker til hele verden. Men vi har fortsatt mer å gi!

Våre partnere og medlemmer

SINTEF
NTNU
Equnior
SpareBank 1 SMN
Trøndelag fylkeskommune
Trondheim kommune
Adresseavisen
Helse Midt-Norge
St. Olavs hospital
Arm
Innovasjon Norge
TrønderEnergi
Proneo
Nordea
CoFounder
Investinor
Kverva
ProVenture
LEN - Leiv Eriksson Nyskaping
Salvesen & Thams
Tidligfasefondet
Viking Venture
Autronica Fire and Security
Norbit
Nordic Semiconductor
NTE
Sandvik Coromant
Signicat
Sticos
WTW Software
Danske Bank
DNB
Acapo
Deloitte
Simonsen Vogt Wiig
Arntzen de Besche
Avantas
BDO
DIGS
Folkeinvest
Prétor Advokat
6AM
T:lab
Work-Work
Sit
Næringsforeningen i Trondheimsregionen
Reitan Kapital
Advokatfirmaet LAG
Bryn Aarflot
Eggs Design
Ernst & Young
Impello Management
KPMG
Rambøll
Sands
Search House
Visindi
Zacco
Faktry
Siva
Engleinvestorer
Trondheimsregionen
NTNU TTO
SINTEF TTO
InvestorForum Trøndelag
NTNU Studenttinget
Les mer om våre partnere

Få siste nytt først!

Meld deg på vårt nyhetsbrev, og få siste nytt aller først. I tillegg får du informasjon om kommende arrangementer, og spesielle tilbud.

Jippi, du er nå påmeldt nyhetsbrevet!
Ånei, noe gikk galt med påmeldingen!