Styret

Tor Ulleberg
Styreleder

Tor Ulleberg

Equinor
Toril A. Nagelhus Hernes
Nestleder

Toril A. Nagelhus Hernes

NTNU
Alexandra Bech Gjørv
Styremedlem

Alexandra Bech Gjørv

SINTEF
Stig Slørdahl
Styremedlem

Stig Slørdahl

Helse Midt-Norge
Berit Rian
Styremedlem

Berit Rian

Næringsforeningen i Trondheimsregionen
Astrid Undheim
Styremedlem

Astrid Undheim

SpareBank 1 SMN
Erik Haugane
Styremedlem

Erik Haugane

Serieentreprenør
Even Ystgård
Styremedlem

Even Ystgård

Trøndelag fylkeskommune
Herbjørn Skjervold
Styremedlem

Herbjørn Skjervold

Investor

Hvordan velges styret? 

Styret i Trondheim Tech Port består av 9 medlemmer, og skal representere det kompetansebehovet foreningen til enhver tid trenger. Styret foreslås av en valgkomité, og velges av årsmøtet i juni. Styremedlemmer velges for to år av gangen, og valgperioden for leder er ett år.

Valgkomité 2022:
Morten Wolden, Trondheim kommune (leder)
Rolf Jarle Brøske, SpareBank 1 SMN
Anne Borg, NTNU