Styret

Tor Ulleberg
Styreleder

Tor Ulleberg

Jobber daglig i Equinor
Toril A. Nagelhus Hernes
Nestleder

Toril A. Nagelhus Hernes

Jobber daglig på NTNU
Alexandra Bech Gjørv
Styremedlem

Alexandra Bech Gjørv

Jobber daglig i SINTEF
Stig Slørdahl
Styremedlem

Stig Slørdahl

Jobber daglig i Helse Midt-Norge
Kristian Dahlberg Hauge
Styremedlem

Kristian Dahlberg Hauge

Trondheim kommune
Berit Rian
Styremedlem

Berit Rian

Jobber daglig i Næringsforeningen i Trondheimsregionen
Astrid Undheim
Styremedlem

Astrid Undheim

Jobber daglig i Sparebank 1 SMN
Erik Haugane
Styremedlem

Erik Haugane

Pensjonert serieentreprenør
Even Ystgård
Styremedlem

Even Ystgård

Jobber daglig i Trøndelag fylkeskommune

Hvordan velges styret? 

Styret i Trondheim Tech Port består av 9 medlemmer, og skal representere det kompetansebehovet foreningen til enhver tid trenger. Styret foreslås av en valgkomité, og velges av årsmøtet i juni. Styremedlemmer velges for to år av gangen, og valgperioden for leder er ett år.

Valgkomité 2022:
Morten Wolden, Trondheim kommune (leder)
Rolf Jarle Brøske, SpareBank 1 SMN
Anne Borg, NTNU