Våre partnere og medlemmer

Medlem
Medlem
SINTEF
Medlem
Medlem

SINTEF

SINTEF er en av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. Siden 1950 har deres forskning skapt innovative løsninger for samfunnet og kunder over hele kloden. SINTEF er bredt og flerfaglig med internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Deres visjon er “teknologi for et bedre samfunn”.

Besøk nettside
Medlem
Medlem
NTNU
Medlem
Medlem

NTNU

NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund. Universitetet har teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet. NTNU er universitetet som rekrutterer mest nasjonalt og har hovedansvar for høyere teknologiutdanning i Norge med 75 prosent andel masterkandidater nasjonalt.

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Equnior
Medlem
Medlem

Equnior

Equinor er et internasjonalt energiselskap som har forpliktet seg til langsiktig verdiskapning i en lavkarbon-framtid. Deres formål er å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet. Equinor har som ambisjon å være “et ledende selskap i det grønne skiftet på vei mot klimanøytralitet”.

Besøk nettside
Medlem
Medlem
SpareBank 1 SMN
Medlem
Medlem

SpareBank 1 SMN

Sparebank1 SMN er Midt-Norges ledende finanskonsern og hjelper privatpersoner og bedrifter med det meste innen bank, regnskap og eiendomsmegling. 40 % av Sparebank1 SMN eies av lokalsamfunnet og derfor deles overskuddet med Midt-Norge. Pengene skal gjøre Midt-Norge til et bedre sted å bo for alle. Banken jobber med samfunnsansvar for å redusere risiko, styrke konkurransekraften, tiltrekke seg gode kunder, investorer og dyktige ansatte, samt øke nyskapingen og bidra til å utvikle og påvirke regionen som konsernet er en del av.

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Trøndelag fylkeskommune
Medlem
Medlem

Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune jobber etter visjonen «vi skaper historie». Som samfunnsutvikler er Trøndelag fylkeskommunes viktigste rolle å mobilisere til samarbeid og felles satsing for å nå ambisjonene om en livskraftig, bærekraftig og nyskapende region.

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Trondheim kommune
Medlem
Medlem

Trondheim kommune

Trondheim er Norges tredje mest folkerike kommune, og per 01.01.2022 bor det 210 496 innbyggere i Trondheim. Kommunen samarbeider tett med andre aktører for å styrke kommunens posisjon som geografisk sentrum for teknologi og innovasjon i Norge. Et eksempel er Universitetskommunen TRD3.0 som er et langsiktig og forpliktende partnerskap mellom Trondheim kommune og NTNU. Dette skal gi langsiktig tilgang på kunnskap, kompetanse og teknologi som er byggesteiner for gode og bærekraftige samfunn.

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Adresseavisen
Medlem
Medlem

Adresseavisen

Adresseavisen utgis i Trondheim og er Norges eldste dagsavis som fremdeles utgis. Avisen dekker primært Trondheim og Trøndelag.

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Helse Midt-Norge
Medlem
Medlem

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge RHF har ansvar for sykehustjenester til befolkningen i Møre og Romsdal og Trøndelag. I tillegg driver de Sykehusapotekene i Midt-Norge og Hemit som er et eget helseforetak for IT-drift og -utvikling. De utvikler forbedringsprosjektet Helseplattformen som er en felles digital plattform. Den skal støtte helsepersonell i deres arbeid samt gi pasientene bedre oversikt over egne helsedata.

Besøk nettside
Medlem
Medlem
St. Olavs hospital
Medlem
Medlem

St. Olavs hospital

St. Olavs hospital er et universitetssykehus og eies av Helse Midt-Norge RHF. Sykehuset tilbyr pasientbehandling, opplæring av pasienter og utdanning av helsepersonell i tillegg til å ha oppgaver innen forskning og innovasjon. Ved å kontinuerlig øke kunnskapen om menneskekroppen og sykdommene som kan ramme oss, kan man gi bedre muligheter for forebygging, behandling og rehabilitering til befolkningen.

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Arm
Medlem
Medlem

Arm

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Innovasjon Norge
Medlem
Medlem

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge finansierer prosjekter og hever kompetansen til bedrifter med ambisjoner om vekst og eksport. De skal bidra til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Til daglig jobber de med en rekke forskjellige oppgaver, initiativer, programmer, tiltak og arrangementer. Innovasjon Norge sitt mål er å gjøre norsk næringsliv bedre.

Besøk nettside
Medlem
Medlem
TrønderEnergi
Medlem
Medlem

TrønderEnergi

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Proneo
Medlem
Medlem

Proneo

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Investinor
Medlem
Medlem

Investinor

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Kverva
Medlem
Medlem

Kverva

Besøk nettside
Medlem
Medlem
ProVenture
Medlem
Medlem

ProVenture

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Salvesen & Thams
Medlem
Medlem

Salvesen & Thams

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Tidligfasefondet
Medlem
Medlem

Tidligfasefondet

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Viking Venture
Medlem
Medlem

Viking Venture

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Autronica Fire and Security
Medlem
Medlem

Autronica Fire and Security

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Norbit
Medlem
Medlem

Norbit

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Nordic Semiconductor
Medlem
Medlem

Nordic Semiconductor

Besøk nettside
Medlem
Medlem
NTE
Medlem
Medlem

NTE

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Sandvik Coromant
Medlem
Medlem

Sandvik Coromant

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Signicat
Medlem
Medlem

Signicat

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Sticos
Medlem
Medlem

Sticos

Besøk nettside
Medlem
Medlem
WTW Software
Medlem
Medlem

WTW Software

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Danske Bank
Medlem
Medlem

Danske Bank

Besøk nettside
Medlem
Medlem
DNB
Medlem
Medlem

DNB

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Acapo
Medlem
Medlem

Acapo

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Deloitte
Medlem
Medlem

Deloitte

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Simonsen Vogt Wiig
Medlem
Medlem

Simonsen Vogt Wiig

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Arntzen de Besche
Medlem
Medlem

Arntzen de Besche

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Avantas
Medlem
Medlem

Avantas

Besøk nettside
Medlem
Medlem
BDO
Medlem
Medlem

BDO

Besøk nettside
Medlem
Medlem
DIGS
Medlem
Medlem

DIGS

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Folkeinvest
Medlem
Medlem

Folkeinvest

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Prétor Advokat
Medlem
Medlem

Prétor Advokat

Besøk nettside
Medlem
Medlem
6AM
Medlem
Medlem

6AM

Besøk nettside
Medlem
Medlem
T:lab
Medlem
Medlem

T:lab

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Work-Work
Medlem
Medlem

Work-Work

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Sit
Medlem
Medlem

Sit

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Næringsforeningen i Trondheimsregionen
Medlem
Medlem

Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Næringsforeningen i Trondheimsregionen skal tilrettelegge for prosjekter og møteplasser mellom næringslivet generelt og deres medlemmer spesielt. Næringsforeningen har arbeidet med dette i snart 150 år for å sikre tilfredsstillende kapasitet for frakt av varer på sjø, jernbane og vei, tilgang på nok og stabil kapital, kompetanse gjennom et godt utdanningstilbud, og kamp mot nasjonale regler/lover/privilegier som hindrer handel i Trondheim.

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Reitan Kapital
Medlem
Medlem

Reitan Kapital

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Advokatfirmaet LAG
Medlem
Medlem

Advokatfirmaet LAG

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Eggs Design
Medlem
Medlem

Eggs Design

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Azets Consulting AS
Medlem
Medlem

Azets Consulting AS

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Search House
Medlem
Medlem

Search House

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Zacco
Medlem
Medlem

Zacco

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Faktry
Medlem
Medlem

Faktry

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Siva
Medlem
Medlem

Siva

Siva er et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling bestående av inkubatorer, næringshager, katapult-sentre, innovasjonsselskaper, innovasjonssentre og industribygg. Gjennom Siva-strukturen får bedriftene nettverk, partnere, kompetanse og fasiliteter der de kan dra nytte av andres erfaringer og raskere lykkes med sin vekst og utvikling. Siva legger til rette for bærekraftig vekst i industri og næringsliv.

Besøk nettside
Medlem
Medlem
Engleinvestorer
Medlem
Medlem

Engleinvestorer

11 lokale engleinvestorer er medlem hos oss: 

  • Tor Andresen
  • Erik Haugane
  • Ivar Koteng
  • Marius Thorvaldsen / Kick-Ass
  • Julius Maske
  • Tore & Fredrik Stiles / Coperio Holding
  • Harald Fredrik Ulltveit-Moe
  • Fred Westerlund
Besøk nettside
Medlem
Medlem
Trondheimsregionen
Medlem
Medlem

Trondheimsregionen

Tett samarbeid mellom åtte kommuner skal styrke Trondheimsregionen i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon. Regionen skal i framtiden hevde seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv og kultur, og innen tjenester til befolkningen. Trondheimsregionen har som overordnet mål å øke regionens andel av landets verdiskaping slik at den tilsvarer vår andel av befolkningen. De har også mål om å gjøre regionen til det beste stedet å utvikle eksisterende næringsliv og å starte nye bedrifter og doble antall teknologiselskaper og ansatte i disse fra 2014 til 2025.

Besøk nettside
Medlem
Medlem
NTNU TTO
Medlem
Medlem

NTNU TTO

Besøk nettside
Medlem
Medlem
SINTEF TTO
Medlem
Medlem

SINTEF TTO

Besøk nettside
Medlem
Medlem
InvestorForum Trøndelag
Medlem
Medlem

InvestorForum Trøndelag

Besøk nettside
Medlem
Medlem
NTNU Studenttinget
Medlem
Medlem

NTNU Studenttinget

Studenttinget NTNU (STi) er NTNUs øverste studentorgan, og består av 25 representanter fordelt på NTNUs tre studiebyer. De bestemmer hva Studenttinget, på vegne av NTNUs 42 000 studenter, skal mene om ting. Studenttinget velger også inn studenter i forskjellige råd, verv og utvalg. Alle studenter ved NTNU kan stille til valg som foregår hver høst hvor alle studenter ved NTNU har stemmerett.

Besøk nettside