Våre medlemmer og partnere

Trondheim kommune

Trondheim kommune

Trondheim er Norges tredje mest folkerike kommune, og per 01.01.2022 bor det 210 496 innbyggere i Trondheim. Kommunen samarbeider tett med andre aktører for å styrke kommunens posisjon som geografisk sentrum for teknologi og innovasjon i Norge. Et eksempel er Universitetskommunen TRD3.0 som er et langsiktig og forpliktende partnerskap mellom Trondheim kommune og NTNU. Dette skal gi langsiktig tilgang på kunnskap, kompetanse og teknologi som er byggesteiner for gode og bærekraftige samfunn.

Besøk nettside
NTNU

NTNU

NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund. Universitetet har teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet. NTNU er universitetet som rekrutterer mest nasjonalt og har hovedansvar for høyere teknologiutdanning i Norge med 75 prosent andel masterkandidater nasjonalt.

Besøk nettside
SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN

Sparebank1 SMN er Midt-Norges ledende finanskonsern og hjelper privatpersoner og bedrifter med det meste innen bank, regnskap og eiendomsmegling. 40 % av Sparebank1 SMN eies av lokalsamfunnet og derfor deles overskuddet med Midt-Norge. Pengene skal gjøre Midt-Norge til et bedre sted å bo for alle. Banken jobber med samfunnsansvar for å redusere risiko, styrke konkurransekraften, tiltrekke seg gode kunder, investorer og dyktige ansatte, samt øke nyskapingen og bidra til å utvikle og påvirke regionen som konsernet er en del av.

Besøk nettside
Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune jobber etter visjonen «vi skaper historie». Som samfunnsutvikler er Trøndelag fylkeskommunes viktigste rolle å mobilisere til samarbeid og felles satsing for å nå ambisjonene om en livskraftig, bærekraftig og nyskapende region.

Besøk nettside
Equnior

Equnior

Equinor er et internasjonalt energiselskap som har forpliktet seg til langsiktig verdiskapning i en lavkarbon-framtid. Deres formål er å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet. Equinor har som ambisjon å være “et ledende selskap i det grønne skiftet på vei mot klimanøytralitet”.

Besøk nettside
SINTEF

SINTEF

SINTEF er en av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. Siden 1950 har deres forskning skapt innovative løsninger for samfunnet og kunder over hele kloden. SINTEF er bredt og flerfaglig med internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Deres visjon er “teknologi for et bedre samfunn”.

Besøk nettside
Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge RHF har ansvar for sykehustjenester til befolkningen i Møre og Romsdal og Trøndelag. I tillegg driver de Sykehusapotekene i Midt-Norge og Hemit som er et eget helseforetak for IT-drift og -utvikling. De utvikler forbedringsprosjektet Helseplattformen som er en felles digital plattform. Den skal støtte helsepersonell i deres arbeid samt gi pasientene bedre oversikt over egne helsedata.

Besøk nettside
DNB
St. Olavs hospital

St. Olavs hospital

St. Olavs hospital er et universitetssykehus og eies av Helse Midt-Norge RHF. Sykehuset tilbyr pasientbehandling, opplæring av pasienter og utdanning av helsepersonell i tillegg til å ha oppgaver innen forskning og innovasjon. Ved å kontinuerlig øke kunnskapen om menneskekroppen og sykdommene som kan ramme oss, kan man gi bedre muligheter for forebygging, behandling og rehabilitering til befolkningen.

Besøk nettside
Adresseavisen

Adresseavisen

Adresseavisen utgis i Trondheim og er Norges eldste dagsavis som fremdeles utgis. Avisen dekker primært Trondheim og Trøndelag.

Besøk nettside
Arm
Innovasjon Norge

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge finansierer prosjekter og hever kompetansen til bedrifter med ambisjoner om vekst og eksport. De skal bidra til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Til daglig jobber de med en rekke forskjellige oppgaver, initiativer, programmer, tiltak og arrangementer. Innovasjon Norge sitt mål er å gjøre norsk næringsliv bedre.

Besøk nettside
TrønderEnergi

TrønderEnergi

Besøk nettside
Proneo
Investinor

Investinor

Besøk nettside
Kverva
ProVenture

ProVenture

Besøk nettside
Viking Venture

Viking Venture

Besøk nettside
Autronica Fire and Security

Autronica Fire and Security

Besøk nettside
Norbit
Nordic Semiconductor

Nordic Semiconductor

Besøk nettside
Sandvik Coromant

Sandvik Coromant

Besøk nettside
Sticos
WTW Software

WTW Software

Besøk nettside
Acapo
Deloitte
Simonsen Vogt Wiig

Simonsen Vogt Wiig

Besøk nettside
Arntzen de Besche

Arntzen de Besche

Besøk nettside
Avantas
BDO
DIGS
Prétor Advokat

Prétor Advokat

Besøk nettside
T:lab
Work-Work
Sit
Bekk Consulting AS

Bekk Consulting AS

Bekk Consulting AS (Bekk) er et norsk konsulentselskap med rundt 600 spesialister innenfor strategi, design og teknologi. Bekk leverer digital produktutvikling og rådgivning til virksomheter som har ambisiøse mål og gir dem krevende utfordringer. De tror på smart bruk av teknologi, tverrfaglige team, evnen til å tenke annerledes og ikke minst et tett integrert samarbeid med kundens egne folk. Det gjør Bekk i stand til å lage løsninger som utfordrer etablerte sannheter som skaper nye muligheter for våre kunder. Trondheimskontoret har rundt 70 ansatte og ligger midt på torget.

Besøk nettside
Gnist
Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Næringsforeningen i Trondheimsregionen skal tilrettelegge for prosjekter og møteplasser mellom næringslivet generelt og deres medlemmer spesielt. Næringsforeningen har arbeidet med dette i snart 150 år for å sikre tilfredsstillende kapasitet for frakt av varer på sjø, jernbane og vei, tilgang på nok og stabil kapital, kompetanse gjennom et godt utdanningstilbud, og kamp mot nasjonale regler/lover/privilegier som hindrer handel i Trondheim.

Besøk nettside
Reitan Kapital

Reitan Kapital

Besøk nettside
Advokatfirmaet LAG

Advokatfirmaet LAG

Besøk nettside
Eggs Design

Eggs Design

Besøk nettside
Azets Consulting AS

Azets Consulting AS

Besøk nettside
Search House

Search House

Besøk nettside
Zacco
Faktry
Siva

Siva

Siva er et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling bestående av inkubatorer, næringshager, katapult-sentre, innovasjonsselskaper, innovasjonssentre og industribygg. Gjennom Siva-strukturen får bedriftene nettverk, partnere, kompetanse og fasiliteter der de kan dra nytte av andres erfaringer og raskere lykkes med sin vekst og utvikling. Siva legger til rette for bærekraftig vekst i industri og næringsliv.

Besøk nettside
Engleinvestorer

Engleinvestorer

11 lokale engleinvestorer er medlem hos oss: 

  • Tor Andresen
  • Erik Haugane
  • Ivar Koteng
  • Marius Thorvaldsen / Kick-Ass
  • Julius Maske
  • Tore & Fredrik Stiles / Coperio Holding
  • Harald Fredrik Ulltveit-Moe
  • Fred Westerlund
Besøk nettside
Trondheimsregionen

Trondheimsregionen

Tett samarbeid mellom åtte kommuner skal styrke Trondheimsregionen i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon. Regionen skal i framtiden hevde seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv og kultur, og innen tjenester til befolkningen. Trondheimsregionen har som overordnet mål å øke regionens andel av landets verdiskaping slik at den tilsvarer vår andel av befolkningen. De har også mål om å gjøre regionen til det beste stedet å utvikle eksisterende næringsliv og å starte nye bedrifter og doble antall teknologiselskaper og ansatte i disse fra 2014 til 2025.

Besøk nettside
NTNU TTO
SINTEF TTO

SINTEF TTO

Besøk nettside
InvestorForum Trøndelag

InvestorForum Trøndelag

Besøk nettside
NTNU Studenttinget

NTNU Studenttinget

Studenttinget NTNU (STi) er NTNUs øverste studentorgan, og består av 25 representanter fordelt på NTNUs tre studiebyer. De bestemmer hva Studenttinget, på vegne av NTNUs 42 000 studenter, skal mene om ting. Studenttinget velger også inn studenter i forskjellige råd, verv og utvalg. Alle studenter ved NTNU kan stille til valg som foregår hver høst hvor alle studenter ved NTNU har stemmerett.

Besøk nettside