Trondheim tech port KONFERANSEN 2023

Bridging
the Gap

Teknologihovedstadens viktigste møteplass.

More than just a conference

The conference will be in Norwegian, but live interpreting will be available; just bring your smartphone and headphones.

Join Norway's most important meeting place for innovation and technology!

In the next few years, Norway and the world will go through a major transformation; we must pick up the pace and cooperate more to reach our shared goal. This is why Trondheim Tech Port organises the conference "Bridging the Gap".

Our aim is to increase Norway's innovation power through closer cooperation and create new connections between different sectors. Therefore, the conference brings together entrepreneurs, researchers, business leaders, decision-makers and investors - all key players to unleash more innovation potential.

During the course of a day, you will be presented with cutting-edge technologies, learn from success stories, discuss challenges, and you will have plenty of time to build new networks and maintain old acquaintances. No challenge can be solved by individual actors alone – one plus one is always more than two. Together we will create solutions for the future.

Join Norway's most important meeting place too!

Ocean

Since the Viking age, Trondheim has been world-leading within ocean innovation. We intend to keep that up.

Health

We have a Nobel prize in medicine, but there are still challenges in need of solutions. We are making steps forward everyday.

Energy

The energy crisis and our climate goals won’t fix themselves. In Trondheim, we are working non-stop to come up with new solutions.

Digitization

Trondheim supplies the whole world with incredibly advanced microchips, but we are far from being done!

Who is this conference for?

 • Entrepreneurs
 • Academia & research institutions
 • Startups & scaleups
 • Public administrations
 • Businesses
 • Policy-makers
 • Investors
 • Students

What to expect?

 • Interesting speakers
 • Cutting-edge technology
 • An interactive EXPO
 • Meet innovators and startups
 • Meaningful conversations
 • Expand your network

If you are interested in innovation and want to learn more about what’s going on in Trondheim, then YOU are also welcome! Make sure you follow us on social media to stay updated on speaker releases and a more.

Bridging the Gap: Trondheim Tech Port Conference 2023
Kobler innovasjonsaktører sammen
Mar 20, 2023 09:00 AM
Mar 20, 2023 04:00 PM
Europe/Oslo
Olavshallen, Kjøpmannsgata 48, 7010 Trondheim
Når og hvor

Mandag 20. mars
Olavshallen

Speakers

Jan Christian VestreJan Christian Vestre

Jan Christian Vestre

Næringsminister

Jan Christian Vestre

Vestre var daglig leder i møbelprodusenten Vestre frem til utnevnelsen som næringsminister i Jonas Gahr Støres regjering. Mellom 2013 og 2017 var han styreleder for gjenreisningen av Utøya etter terrorangrepene 22. juli 2011.

Vestre er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han var politisk rådgiver for tidligere nærings- og handelsminister Trond Giske i 2013 og politisk rådgiver for Arbeiderpartiets representanter i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget fra 2010 til 2012. Vestre var politisk rådgiver for tidligere leder i AUF Martin Henriksen fra 2007 til 2009, sentralstyremedlem i AUF fra 2010 til 2012 og leder i Elevorganisasjonen fra 2006 til 2007.

Jan Christian Vestre
Alexandra Bech GjørvAlexandra Bech Gjørv

Alexandra Bech Gjørv

Konsernsjef i SINTEF

Alexandra Bech Gjørv

Bech Gjørv har vært konsernsjef i SINTEF, det største uavhengige forskningsinstituttet i Skandinavia, siden 2016.

Hun har en lang lederkarriere i Norsk Hydro og Equinor og har vært visepresident av HR, HSE og CSR. Hun er styreleder i Hafslund-Eco og har tidligere hatt styreverv i Technip SA i Frankrike, og de norske selskapene Schibsted, Eidsiva og Norske Skog. Hun er advokat og har fem år bak seg som partner i advokatfirmaet Hjort. Bech Gjørv ledet også 22. juli-kommisjonen.

Alexandra Bech Gjørv
Birgitte BryneBirgitte Bryne

Birgitte Bryne

Direktør for teknologi og drift i Norges Bank Investment Management

Birgitte Bryne

Bryne er direktør for teknologi og drift i Norges Bank Investment Management og er ansvarlig for strategi og handlingsplan på teknologi- og driftsområdet.

Hun begynte i Norges Bank Investment Management i 2015 som Global Head of Investment Administration. Bryne kom fra stillingen som finansdirektør i Nordea Bank Norge ASA. Før det har hun hatt ulike stillinger i SEB Enskilda Securities ASA, blant annet derivatmegler, Chief of Staff og Chief Operating Officer for aksjer.

Birgitte Bryne
Asgeir SørensenAsgeir Sørensen

Asgeir Sørensen

Direktør ved AMOS NTNU

Asgeir Sørensen

Professor Asgeir J. Sørensen er direktør for NTNU AMOS. Han er opptatt av forsknings- og forskerdrevet innovasjon og er tett på næringsutvikling. Han har også vært med i selskapene Ecotone AS , Eelume AS, SESx Marine Technologies AS og Zeabuz AS.

Professor Asgeir J. Sørensen har en rekke vitenskapelige publikasjoner og utdannet mer enn 100 mastergrader og 32 doktorander. Han tok mastergrad i marin teknologi i 1988 ved NTNU, og doktorgrad i teknisk kybernetikk ved NTNU i 1993. Asgeir var ansatt hos MARINTEK (SINTEF Ocean) i 1989-1992. I årene 1993-2002 var han ansatt i ulike stillinger i ABB-konsernet. I desember 2002 ble Asgeir medgründer av selskapet Marine Cybernetics AS, hvor han fungerte som administrerende direktør (CEO) frem til juni 2010. Asgeir har vært med i to Sentre for fremragende forskning (SFF) som nøkkelforsker, CeSOS (2003-2012) og NTNU AMOS (2013-2023).

Asgeir Sørensen

Mer enn en konferanse

Delta på Norges viktigste møteplass
for innovasjon og teknologi

Norge og verden skal de neste årene gjennom en stor omstilling, og vi må gire opp tempoet og samarbeide mer for å komme i mål. Derfor arrangerer Trondheim Tech Port konferansen «Bridging the Gap».

Målet er å øke Norges innovasjonskraft gjennom tettere samarbeid og nye koblinger mellom ulike sektorer.  Konferansen samler derfor gründere, forskere, næringslivsledere, beslutningstakere og investorer – alle nøkkelaktører for å utløse mer innovasjonspotensiale.

I løpet av en dag får du presentert noen av de nyeste teknologiene, vi lærer av de beste suksesshistoriene, utfordrer på det som er krevende og du får god tid til å bygge nye nettverk og vedlikeholde gamle bekjentskaper. Ingen utfordringer løses av enkeltaktører alene – en pluss en er alltid mer enn to. Sammen skal vi skape fremtidens løsninger.

Delta på teknologihovedstadens viktigste møteplass du også!

Hav

Helt siden vikingtiden har Trondheim vært verdensledende innen havroms-innovasjon. Det skal vi fortsette med.

Helse

Vi har en Nobelpris i medisin, men det er fortsatt utfordringer som må løses. Det jobber vi med hver eneste dag.

Energi

Energikrise og klimamålene løser seg ikke selv. Heldigvis jobbes det hver dag med nye løsninger i Trondheim.

Digitalisering

Kunnskapsmiljøene i Trondheim leverer høyteknologiske mikrobrikker til hele verden. Men vi har fortsatt mer å gi!

Gratis innovasjons-EXPO for alle

Mellom kl 09:00 og 17:00 den 20. mars 2023 kan du ta turen innom Olavshallen for å se og prøve morgendagens teknologi, og møte sentrale aktører som jobber med og for oppstartsbedrifter i vår «Startup Lounge».

Hvem er denne konferansen for?

 • Gründere
 • Akademia & forskningsaktører
 • Startups & scaleups
 • Offentlige myndigheter og virkemiddelapparatet
 • Næringsliv
 • Beslutningstakere
 • Investorer og kapitalmiljø
 • Studenter

Hva kan du forvente?

 • Interessante innledere
 • Banebrytende teknologier
 • Et interaktivt EXPO
 • Møt innovatører og startups
 • Meningsfulle samtaler
 • Bygg nye netverk

Hvis du er interessert i innovasjon og vil lære mer om hva som skjer i Trondheim, så er DU også velkommen! Følg konferansen på sosiale medier for å holde deg oppdatert på slipp av innledere og mer.

Bridging the Gap: Trondheim Tech Port Conference 2023
Kobler innovasjonsaktører sammen
Mar 20, 2023 09:00 AM
Mar 20, 2023 04:00 PM
Europe/Oslo
Olavshallen, Kjøpmannsgata 48, 7010 Trondheim

Hoved­partnere

Abelia
StarupTRD
Trondheim tech port KONFERANSEN 2023

Kjøp
billetter

Når og hvor

Mandag 20. mars
Olavshallen, Trondheim