Jan Christian Vestre ble utnevnt som næringsminister i Støre-regjeringen i fjor, og kom fra stillingen som administrerende direktør i familiebedriften og møbelfabrikken Vestre.

Som næringsminister har han store ambisjoner for både startups og det grønne skiftet, og Vestre er derfor et relevant navn for Bridging the Gap - Trondheim Tech Port Conference 2023.  

– Jeg er utålmodig på vegne av det grønne skiftet. Vi trenger flere bein å stå på – med flere vekstkraftige, lønnsomme næringer i Norge – og da trenger vi alle. Så jeg vil snarere tvert imot si at vi må øke innsatsen på veldig mange felt, også for oppstartsbedriftene.
– Næringsminister Jan Christian Vestre til Shifter i fjor

Vestre ble i 2019 utnevnt til Norges beste vekstskaper i den internasjonale konkurransen «EY Entrepreneur Of The Year», og i 2020 ble Jan Christian Vestre kåret til årets bærekraftsleder av E24.