"Jeg gleder meg fantastisk mye"
- Karianne O. Tung

Statsminister Jonas Gahr Støre kom i dag ut på slottsplassen med regjeringens nye statsråder. En av disse var Trondheim Tech Ports daglig leder, Karianne Tung, som fra nå av er landets nye statsråd for Digitalisering og Forvaltning. 

- Jeg gleder meg fantastisk mye til å ta fatt på det jeg synes er en av Norges viktigste jobber. Digitalisering og ny teknologi er først og fremst en mulighet til å gjøre livene våre bedre og enklere, til å skape nye jobber, finne løsninger på klimautfordringer og skape og fornye offentlig tjenester ut til folket - på skolen, i helsevesenet og i eldreomsorgen. Klarer vi som land å gripe mulighetene som ligger i digitaliseringen, er det en gamechanger for oss. Samtidig vet vi at digitalisering og teknologi ikke bare er et gode: Det utfordrer personvernet, gir etiske problemstillinger, øker sårbarhetene og har betydning for fordeling av goder og makt. Det krever at vi må ramme inn bruken av ny teknologi og digitale løsninger som er til samfunnets beste. Teknologien skal tjene menneskene og ikke motsatt. Det er en jobb jeg har lyst å bidra til.

"Jeg er veldig glad for at hun nå kommer tilbake til politisk innsats. Jeg kjenner henne som en hardtarbeidende, visjonær og uredd politiker"
- Statsminister Jonas Gahr Støre

En uredd politiker

Statsminister Jonas Gahr Støre var tydelig stolt av den nye digitaliserings- og forvaltningsministeren: 

- I Karianne får vi en statsråd som kan det politiske håndverket fra sine mange år i politisk virke i Trondheim og fra sine fire år på Stortinget. Hun har en bakgrunn som er svært nyttig i den nye statsrådsrollen. De siste årene har hun vært tilknyttet ledelsen på NTNU og de siste årene ledet Trondheim Tech Port, der hennes oppgave nettopp er dette: Å sørge for å koble sammen næringsliv, akademia, arbeidslivets parter, frivillighet og brukerne selv for å utnytte mulighetene som teknologi gir. Jeg har jobbet med Karianne på Stortinget og i Arbeiderpartiet i mange år. Jeg er veldig glad for at hun nå kommer tilbake til politisk innsats. Jeg kjenner henne som en hardtarbeidende, visjonær og uredd politiker.

Som Digitaliserings- og Forvaltningsminister skal Tung lede det nye departementet som skal gi mer samordning, kraft og politisk styrking av digitaliseringspolitikken, samt fornye offentlig sektor for å gi bedre tjenester til folk. 

"Det er selvfølgelig veldig trist å miste henne, men nå vet vi at Norge får en solid Digitaliserings- og Forvaltningsminister"
- Tor Ulleberg, Styreleder i Trondheim Tech Port

Styreleder i Trondheim Tech Port, Tor Ulleberg kan ikke få berømt nok den jobben Karianne Tung har gjort i foreningen siden hun startet i juni 2020. 

- Helt siden Karianne kom inn døra hos Trondheim Tech Port har hun lagt ned en formidabel innsats for å revitalisere foreningen gjennom fusjoner, sette en tydelig retning og øke oppmerksomheten rundt Teknologi og Innovasjon. Det er selvfølgelig veldig trist å miste henne, men nå vet vi at Norge får en solid Digitaliserings- og Forvaltningsminister med hjerte, klokskap og kunnskap om både fagfeltet og aktørene. Det som er bra for Norge er jo også bra for Trondheim Tech Port. Vi ønsker selvfølgelig Karianne masse lykke til, og regner med at vi ser mye til henne her i Teknologihovedstaden Trondheim også i hennes nye rolle som Statsråd.  

Styret i Trondheim Tech Port vil i løpet av den nærmeste tiden møtes for å konstituere ny daglig leder i Trondheim Tech Port. 


For ytterligere kommentarer kontakt: 


Tor Ulleberg
, styreleder i Trondheim Tech Port, mobil: 930 58 740
Nina Steen
, strategisk rådgiver i Trondheim Tech Port, mobil: 462 35 936