Har du allerede fordøyd helsekartleggingen og energikartleggingen, og lurt på hvor havkartleggingen er? Vel, nå er rapporten endelig her! 

Havkartleggingsrapporten ble møtt med stor entusiasme tidligere i dag, da den ble presentert under vår Innovasjonsfrokost på DIGS. Trondheim Tech Port har i samarbeid med et bredt partnerskap fra ulike sektorer gjennomført en kartlegging av havteknologi-miljøene og bedriftene i Trøndelag for å utforske eksisterende ressurser og muligheter. Rapporten gir en grundig kartlegging av det trønderske teknologi- og innovasjonsmiljøet innen havsektoren.

Her kan du lese rapporten

Vi må ta bevisste og gode valg 

Under dagens Innovasjonsfrokost delte panelet innsikt fra kartleggingsprosessen, samtidig som de tok oss med på et dypdykk i potensialet for å styrke havteknologinæringen.

Frederik Drageset fra Impello førte oss gjennom en presentasjon av havkartleggingsrapportens, samtidig som han delte innsikt i prosessen bak kartleggingsarbeidet. Drageset understreket at dette er en løpende rapport som vil bli jevnlig oppdatert.

Siri Carsson, direktør i NTNU Ocean, vektlegger viktigheten av å ta bevisste og gode valg for fremtiden, med de teknologiske midlene vi har tilgjengelig.


"Å bli best på havteknologi handler ikke bare om å nå lengst og tjene mest penger, men å ta bevisste og gode valg for fremtiden.”
- Siri Carsson


Deretter ga Christian Gabrielsen, CEO i Blueye, oss en fascinerende innsikt i Blueye Robotics arbeid. Blueye Robotics driver med en rekke viktige aktiviteter, inkludert kartlegging og undersøkelser av havbunnen, innsamling av data, overvåking av havner, forskning og støtte til industrispesialister ved bruk av ROV-teknologi. De har også utstyrt hvert eneste skip fra kystvakten med deres undervannsdroner. Det var også nemlig en Blueye Robotics droner som først viste verden de første undervannsbildene av en voldsom eksplosjon som ødela gassrørledningene i Nord Stream 1 i Østersjøen.


Videre delte Vidar Myhre, daglig leder i Spillfree, informasjon om deres betydningsfulle arbeid innen programvare- og kunnskapsleveranse for fôring i fiskeoppdrett. Myhre beskrev hvordan Spillfree bruker avanserte algoritmer for å oppdage hendelser som involverer fôring, som for eksempel fôrspredning på vannoverflaten og andre relevante aktiviteter. Disse dataene blir deretter analysert og sammensatt for å gi en helhetlig forståelse av hva som skjer i fôringsprosessen.

Trøndelag har alt

Rapporten viser at Trøndelag har hele verdikjeden:
⬩ Vi har 123 havteknologiselskaper, både store og små, med 3,500 ansatte.  
⬩ Vi har fantastiske forskningsmiljø: blant annet 6 SFIer, 1 SFF, og 4 andre forskningssentre for havteknolgi. 
⬩ 22 labber og testfasiliteter.
⬩ En hel rekke nettverk, forum og 12 klynger. 
⬩ 63 investorer, som retter seg mot havteknologi-området. 

Ressursgruppen har bestått av: 
• Siri Granum Carson, Director, NTNU Oceans
• Vegar Johansen, CEO, SINTEF Ocean
• Bjørn Damhaug, Managing Director, Fremtidens Industri
• Benedicte Brubakken, CEO, Blått kompetansesenter
• Bård Eide, Daglig Leder, Trondheimregionen
• Morten Stendahl, VP Sales EMEA, Norbit Subsea
Arbeidet koordineres av Trondheim Tech Ports Line Berg, og føres i pennen av Karabingruppens Frederik Drageset.

OTIMEDT

Tidligere har vi gjort kartlegginger over helseteknologi-og energiteknologi-økosystemet i Trøndelag. I dag er det havteknologi-kartleggingsrapporten som lanseres, og denne gang er jobben finansiert at EØS-midler. Vi har et et bilateralt prosjekt med Kroatia gående. Prosjektet heter OTIMEDT (Ocean Technology Innovation Market Exchange for Dalmatia and Trøndelag“). Mer informasjon om prosjektet kommer.