De aller fleste elektroniske produkter må sertifiseres eller oppfylle spesifikke standarder. Det kan være vanskelig å holde oversikt på alle kravene, og både dyrt og tidkrevende å feile hos sertifiseringsinstansen. Grundig testing og rådgivning i forkant kan gi stor verdi, konkluderer rapporten.

Åpne rapporten her (PDF)

Det er FAKTRY og R. Kjeldsberg som sammen med Inission Løkken og Sparebank1 SMN har kartlagt behovet for en lokal arena for testing av elektronikk. Kartleggingen var en del av prosjektet Made in Trøndelag.

– Når man så legger til at det er et marked for testing som trolig overstiger 100 millioner kroner årlig bare i Trondheimsregionen, ser det ut som det er svært godt grunnlag for å etablere en arena som kan tilby slike tjenester, sier Erlend Kjeldsberg Hovland, som hadde ansvaret for utvikling av rapporten.

Det mest oppsiktsvekkende funnet er den store samarbeidsviljen blant bedriftene, som er villige til å dele ikke bare testfasiliteter, men også råd og erfaringer internt i næringen. Dette indikerer en solid tillit til at samarbeid og kunnskapsutveksling kan drive innovasjonen fremover på en effektiv måte.

Når man så legger til at det er et marked for testing som trolig overstiger 100 millioner kroner årlig bare i Trondheimsregionen, ser det ut som det er svært godt grunnlag for å etablere en arena som kan tilby slike tjenester.
– Erlend Kjeldsberg Hovland

– Prosjektet var i utgangspunktet en avklaring av behovet og et forsøk på å kvantifisere markedet på en grov måte. Når tilbakemeldingen er så unisont positiv håper jeg aktørene i økosystemet vårt finner sammen og blir enige om hvilket ben skoen passer på, sier Hovland. Han understreker at R. Kjeldsberg først og fremst er en byutvikler, men peker på sentrale innovasjonsaktører som Trondheim Tech Port og SIVA for veien videre.

– Jeg håper de kan hjelpe fram en etablering av dette. Flere industripartnere står også klare til å gå i dialog for å få dette til å materialisere seg!