Til tross for at sommeren endelig var tilbake, var rommet fylt til randen av engasjerte representanter fra våre medlemsbedrifter. Styreleder Tor Ulleberg ledet oss stødig gjennom de obligatoriske årmøtesakene, og redegjorde for styrets arbeid i året som har gått. Daglig leder May Britt Hansen presenterte seg selv for de som ikke allerede kjenner henne, og oppsummerte foreningens aktiviteter i 2023. 

Daglig leder May Britt Hansen, presenterte seg selv for medlemmene i Trondheim Tech Port.

Pågående prosjekter

Etter oppsummeringen av fjoråret var det på tide å løfte blikket og se framover. Seks av våre ansatte presenterte noen av sine pågående prosjekter. Line Berg og Anette Skjegstad fortalte om status på helseinnovasjonsarenaen, Elisa Cittanti redegjorde for EU- og EØS-prosjektene våre “ERA_Hub” og “OTIMEDT”, Marianne Øverbø Olsen oppsummerte den nylig avholdte Trondheim Tech Week, Espen Halmøy fortalte om Innovasjonsnettverket for medlemmene våre og det nyoppstartede Trondheim Venture Forum, og Marie Johansen presenterte planene for årets Trondheim Skaperfest som fyller Torvet i august. 

Store planer fra byrådslederen

Etter en kort pause fikk vi enda en presentasjon av et stort kommende prosjekt. Trondheims ferske byrådsleder, Kristian Dahlberg Hauge, fortalte engasjert om sine tanker og visjoner for Teknologihovedstaden Trondheim, Trondheim Tech Ports rolle i arbeidet, og teknologi som løsningen på mange av kommunens utfordringer. 

Etter knappe fire dager i stolen talte byrådleder Kristian Dahlberg Hauge til Trondheim Tech Ports årsmøte.

Nye medlemmer - nye muligheter

Siste post på programmet var ikke mindre inspirerende. Vi hadde invitert fire av våre ferskeste medlemmer på scenen, og spurte om deres forventninger til medlemsskapet i Trondheim Tech Port. Vi hørte Mette Valle Sannes i Norsk helsenett, Knut Kristensen i DNB, Lars Andreassen i Bekk og Steinar Husa fra Sopra Steria i samtale med daglig leder May Britt Hansen i Trondheim Tech Port om mulighetene som åpner seg gjennom samarbeid.

Pizza og pils i toppetasjen

Årsmøtet ble avholt i 1. etasje i bygget vårt i Holtermannsvegen 7, og etter programmet var over inviterte vi deltakerne opp til våre flotte lokaler i 6. Etasje, til pizza og pils med utsikt. Her kunne deltagerene mingle og knytte nye kontakter. 

Nytt styre i foreningen

Det ble også valgt nytt styre i Trondheim Tech Port, uten store endringer. Erik Haugane gikk ut av styret, og Michelle Wright fra Trondheim kommune kom inn. Dette kommer i tillegg til at Kristian Dahlberg Hauge trakk seg fra styret da han ble foreslått som byrådsleder tidligere i år. Styret går dermed fra 10 til 9 medlemmer, slik det står i vedtektene.

Styret består dermed av: 

  • Tor Ulleberg, Equinor (leder)
  • Toril A. N. Hernes, NTNU (nestleder)
  • Alexandra Bech Gjørv, SINTEF
  • Stig Slørdahl, Helse Midt-Norge
  • Even Ystgaard, Trøndelag fylkeskommune
  • Berit Rian, Næringsforeningen i Trondheimsregionen
  • Astrid Undheim, SpareBank 1 SMN
  • Michelle Wright, Trondheim kommune
  • Herbjørn Skjervold, investor

Årets valgkomité har bestått av Morten Wolden (Trondheim kommune), Rolf Jarle Brøske (SpareBank 1 SMN) og Anne Borg (NTNU). Det ble valgt ny valgkomité for neste år, som består av Rolf Jarle Brøske (SpareBank 1 SMN, leder), Anne Reinton (Trondheim kommune) og Knut Aspås (NTNU).

Se bilder fra dagen under