- Vi ser fram til å bli kjent med andre medlemmer i Trondheim Tech Port, og for oss vil Trondheim Tech Port bli en viktig møteplass for å lytte, lære og bli kjent med selskaper som jobber med innovasjon og helse, sier Mette Valle Sannes, kommunikasjon- og markedsføringsleder i Norsk helsenett.

Line Berg, konstituert daglig leder i Trondheim Tech Port, gleder seg over at Norsk helsenett er blitt medlem, og ser frem til et tettere samarbeid innen helseteknologi! 

- Med Trondheim Tech Ports fokus på helseteknologi og etablering av Innovasjonsarena Helse er det viktig for oss å få Norsk Helsenett med som medlem. De jobber for å knytte Helse-Norge sammen, og med mer samarbeid vil vi få til mer innovasjon og bedre løsninger for fremtidens helsetjeneste, forteller Line Berg, konstituert daglig leder i Trondheim Tech Port. 

Om Norsk helsenett SF

Norsk helsenett er et IKT-selskap som leverer digitale tjenester og infrastruktur til helsesektoren. De drifter og utvikler blant annet nasjonale e-helseløsninger som Helsenorge, Kjernejournal og e-resept.

Norsk helsenett jobber for å knytte Helse-Norge sammen, og legger til rette for trygg samhandling mellom aktørene i helsesektoren.

Hovedkontoret til Norsk helsenett ligger i Trondheim, og selskapet har 900 ansatte fordelt på Oslo, Tromsø og Svalbard, i tillegg til Trondheim. Norsk helsenett er statsforetak eid av Helse- og omsorgsdepartementet.