- Vi har deltatt på flere Innovasjonsfrokoster, hvor vi har vi opplevd en tydelig harmoni i verdier med Trondheim Tech Port, med fokus på å fremme kunnskap, skape lokale muligheter og fremheve byens kompetanse. Kunnskapsdeling og kompetanseheving er en del av DNA’et til Bekk og vi ser frem til å jobbe tettere på Trondheim Tech Port. Delingskultur er alfa og omega! Dette forteller Gøril Tronslien, avdelingsdirektør i Bekk Trondheim.

Om Bekk

Bekk leverer digital produktutvikling og rådgivning til virksomheter som har ambisiøse mål og gir dem krevende utfordringer. De tror på smart bruk av teknologi, tverrfaglige team, evnen til å tenke annerledes og ikke minst et tett integrert samarbeid med kundens egne folk. Det gjør Bekk i stand til å lage løsninger som utfordrer etablerte sannheter som skaper nye muligheter for deres kunder. Trondheimskontoret har rundt 70 ansatte og ligger midt på Torvet. 

Vi er svært glade over å ønske Bekk velkommen som medlem i Trondheim Tech Port!

Fra venstre: Lars Reyes-Gjølme, Lars Erik Haukedal Andreassen, Gøril Tronslien & Line Berg. Foto: Lyana Håberg Nedialkova