Helseinnovasjonsarenaen, som har fått navnet HAI - Innovasjonsarena Helse, er en samlende arena for helseteknologi i Trøndelag. Som et sentralt knutepunkt for innovasjon, vil HAI drive frem samarbeid mellom akademia, forskning, kapitalmiljøer, gründere og offentlige aktører som ønsker å utvikle fremtidens helsetjenester. HAI skal være et samlende senter for banebrytende helseteknologi, hvor innovasjon og samarbeid driver frem bedre helse og livskvalitet.

– Som partnere i HAI - Innovasjonsarena Helse har vi en unik mulighet til å bidra til å skape en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste i Norge. Gjennom felles målsettinger, samhandling og innovasjon vil vi sammen legge grunnlaget for en fremtid der trøndersk helsenæring blomstrer og norsk helseteknologi markerer seg på verdensbasis, sier administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl.

Vi vil sammen legge grunnlaget for en fremtid der trøndersk helsenæring blomstrer og norsk helseteknologi markerer seg på verdensbasis.
– Stig Slørdahl, adm.dir i Helse Midt-Norge

Store mål

HAI - Innovasjonarena Helses mål er ikke små. Initiativet skal bidra til mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste i Norge, øke verdiskapingen og stimulere til nyskaping i helsenæringa, øke antallet startup og scaleups i bransjen, og posisjonere Trøndelag sterkere for investeringskapital innen helseteknologi.

– Med Helse Midt-Norge på laget er vi et stort skritt nærmere å realisere disse målene, sier Line Berg i Trondheim Tech Port. Hun er prosjektleder for HAI, og har jobbet med helseinnovasjonsarenaen i lang tid allerede.

– Helse Midt-Norge er en av de bærende helseaktørene i regionen, og sitter på en enorm kompetanse og ressurser. Det er en stor styrke for oss å ha de med på laget, avslutter hun.