"Dette er svært gode nyheter for trøndersk og norsk helseteknologi!"
- Line Berg, leder for innovasjon og helse i Trondheim Tech Port.

Midlene er tildelt gjennom Innovasjon Norges klyngeprogram. Trondheim Tech Port og Norway Health Tech vant tildelingen i konkurranse med 18 andre søkere. I praksis innebærer hub-node-statusen at Trondheim Tech Port skal utnytte synergier i det nasjonale helse-økosystemet.

Les pressemeldingen fra Innovasjon Norge og Kunnskapsdepartementet her.

 - Dette er svært gode nyheter for trøndersk og norsk helseteknologi! Vi vet at nye teknologiske løsninger er en av nøklene til bemanningskrisa i helsesektoren. Trondheim har sterke teknologiske verdikjeder innen en rekke områder som sensorikk, mikroelektronikk, dataprosessering, autonomi, AI, ultralyd og nanoteknologi. Samtlige teknologier er viktige i utvikling og digitalisering av fremtidens helsetjeneste, sier Line Berg som er leder for innovasjon og helse i Trondheim Tech Port.

Sterkere samarbeid

Midlene fra Innovasjon Norge vil forsterke samarbeidet mellom Trondheim Tech Port og klyngen, og hjelpe det trønderske miljøet å koble seg til et nasjonalt og internasjonalt marked. Daglig leder i Norway Health Tech, Lena Nymo Helli ser frem til et tettere samarbeid fremover, slik at vi kan styrke det norske miljøet og posisjonere oss bedre internasjonal

- Med dette prosjektet vil vi øke tempoet for bedre offentlig-privat samarbeid, enklere tilgang til kompetent investeringskapital, bidra til økt nasjonal produksjon av medisinsk-teknisk utstyr og jobbe for mer forutsigbar og raskere regulatorisk godkjenning i bruk av kunstig intelligens, forteller Lena Nymo Helli og Line Berg.

Nymo Helli legger til at Norway Health Tech har lang erfaring med å hjelpe helseteknologiselskaper ut i eksportmarkeder som Tyskland, Storbritannia, USA og Asia, og at hub-node-prosjektet blant annet vil bidra til at Trondheim-miljøet vil få en forbedret tilgang til de internasjonale markedene. 

Trondheim Tech Port og Norway Health Tech vil også samarbeide om å arrangere konferanser i de to byene. 6. juni arrangeres helseteknologikonferansen under Trondheim Tech Week i Trondheim, og 13. og 14. juni arrangeres The Healthtech Festival i Oslo.   

Flere av initiativtakerne til hub-node-prosjektet var nylig samlet under Trondheim Tech Ports Innovasjonsfrokost om helseteknologi i Trondheim. Fra venstre: Knut Løkke (My Workout), Øystein Risa (SINTEF Helse), Line Berg (Trondheim Tech Port), Trond Nordby (WTW), Marius Widerøe (NTNU Helse) og Lena Nymo Helli (Norway Health Tech). Foto: Lyana Håberg Nedialkova, Trondheim Tech Port.