Allerede da arbeidet med Helsekartleggingen kom i gang i fjor, ble det klart at Trondheim har mye uforløst potensiale i helseteknologisektoren, og at mye av dette kan løses ved nettopp tettere samarbeid, og flere møteplasser på tvers av miljøene som allerede eksisterer. Det ble raskt klart at Trondheim Tech Port var ideell for en fasiliterende rolle i dette arbeidet, og i januar ble det invitert bredt til et eget møte om framtidas helseteknologimiljø i Trondheim. 

Prosjektet får nå fart

Ideen om en helseinnovasjonsarena i Trondheim ble født tilbake i 2022. Da satt Marius Widerøe og Øystein Risa fra henholdsvis NTNU Helse og SINTEF Helse over en pils på Arendalsuka og diskuterte behovet for samlokalisering, og skriblet ned løsninsforslag på en serviett. Det ble søkt om midler og et forprosjekt ble satt i gang, men slike ting tar ofte lengre tid enn man tenker.

Det ble avgjørende for prosjektet å få med flere aktører, både private og offentlige kunder og innkjøpere, og for å forstå behovene i sektoren. Også kommunen, fylkeskommunen, samt Fagråd for helseteknologi i Næringsforeningen har vært involvert i planene over lengre tid, og både store og små aktører - og enkeltpersoner - brenner for prosjektet. 

Helseindustri for framtida

I april ble det kjent at Nasjonalt Eksportråd anbefaler helseindustri som en av Norges prioriterte eksportområder. Den norske helseindustrien hadde en samlet omsetning på 65 milliarder kroner i 2021. 42 prosent av denne omsetningen, 27 milliarder kroner, kom fra markeder utenfor Norge, i følge en rapport på bestilling fra Eksportrådet. Vår egen rapport viser at de 64 kartlagte selskapene i Trøndelag omsatte for 2.150 millioner kroner i 2021, og hadde 1.717 ansatte i juni 2022, - og dette var kun innenfor helseteknologisektoren. 

Store ambisjoner

Vi leker ikke helseinnovasjonsarena. Drømmen er intet mindre et kontor- og kompetansefellesskap som syder av innovasjon og samhandling på tvers av aktører, sektorer og fagmiljø. Hvor alle kan dele erfaringer og lære av hverandre, og dele dyrt og nødvendig utstyr som laboratorier og annen infrastruktur, og samarbeide om testing og utprøving. I tillegg trengs en faglig sterk inkubator for helse-startups, som kan løfte de nye ideene opp av startgropa og ut i verden. 

Drømmen er intet mindre et kontor- og kompetansefellesskap som syder av innovasjon og samhandling på tvers av aktører, sektorer og fagmiljø.

Det er ingen hemmelighet at helse-startups har helt andre utfordringer enn andre startups, både fordi de rammes av strenge regulatoriske krav, høye krav til testing og utprøving - rett og slett fordi det handler om liv og død. I tillegg er det ofte vanskeligere å få investorer på plass, både fordi det er vanskeligere å se potensialet på sikt, og fordi det ofte krever store finansielle midler på plass tidlig, og lang tid før avkastning. Det kan være hensiktsmessig å samle disse miljøene i én inkubator med fullt fokus på disse utfordringene, inspirert av arbeidet som i dag gjøres i Dybdahlsgården og lignende miljøer. 

Veien videre

Planen er å få realisert en helseinnovasjonsarena i området rundt Elgesetergate, i nærheten av både NTNU, SINTEF og ikke minst St. Olavs hospital. Prosjektet avhenger av finansiering, samarbeidsavtaler med offentlig og private aktører - og en perfekt eiendomsaktør som kan bidra fra startgropen, og følge og hjelpe i utviklingen av prosjektet. Enn så lenge er arbeidsplanen å starte med å styrke samarbeidet mellom allerede eksisterende miljøer, og ikke minst få på plass samarbeidsavtaler og finansiering. Og deretter å komme på plass i Elgesetergate når timingen er riktig - og når den riktige muligheten byr seg.

Disse jobber videre med prosjektet

Arbeidsutvalget

 • Alexandra Bech Gjørv, SINTEF
 • Toril Hernes, NTNU
 • Stig Slørdal, Helse Midt-Norge
 • Kristian Dahlberg Hauge, Trondheim kommune
 • Wenche Dehli, Trondheim kommune
 • Bård Benum, Vital Things
 • St. Olavs hospital
 • Karianne Tung

Prosjektgruppa

 • Marius Widerøe, NTNU Helse
 • Øystein Risa, SINTEF Helse
 • Kari Mette Elden, Trondheim kommune
 • Lisbet Slettahjell, Trondheim kommune
 • Elisabeth Jee Rørvik, Trøndelag fylkeskommune
 • Trond Nordby, Fagråd helseteknologi / WTW
 • Siri Ann Mauseth, St. Olavs hospital
 • Hilde Berg Karlsen, Helseplattformen
 • Line Berg, Trondheim Tech Port