Høsten 2022 ble Trondheim Tech Port fusjonert med Tequity Cluster for å styrke satsingen på en av de store nasjonale utfordringer innenfor innovasjon: Å skalere opp flere teknologibedrifter, og fasilitere prosesser som kan løse kjente barrierer for å få dette til. Nå er det kjent hvem som skal lede dette viktige arbeidet i foreningen. Espen Halmøy er ansatt som ny Leder for Investering og Vekst.

– Jeg er utrolig stolt over å ha fått Espen med på Trondheim Tech Port-laget. Han har en solid bakgrunn, med dybdekunnskap innen inkubasjon, skalering, barrierer og muligheter, og vil bidra sterkt i jobben som Leder for investering og vekst, sier daglig leder i Trondheim Tech Port, Karianne Tung.

Kritisk viktig

For Trondheim Tech Port er denne ansettelsen kritisk viktig for å løfte flere suksess-bedrifter fra Norge og ut i verden. Flere rapporter peker på begrenset tilgang til kapital, talent og arbeidskraft som barrierer for vekst. I tillegg kommer mangelen på internasjonale nettverk og forretningspartnere, nye forretningsmodeller og organisasjonsbygging. 

I sin jobb som seniorrådgiver i SIVA har Espen hatt hovedansvaret for å lede arbeidet med skaleringsprogrammet.

– Jeg gleder meg veldig til å bli en del av Trondheim Tech Port og til å jobbe sammen med foreningens sterke medlemmer! Skalering og vekst av teknologiselskap er en utrolig motiverende utfordring å ta tak i, og er en kjerneutfordring for Norge å lykkes med i årene fremover, sier Espen Halmøy engasjert.

Kraftsamling

Gjennom det siste året har kraftsamlingen av Trondheim Tech Port og Tequity Cluster bidratt til å styrke innovasjonsøkosystemet i Trondheim og Trøndelag, for å øke verdiskapingen innen internasjonalt rettede teknologiselskaper.

Skalering og vekst av teknologiselskap er en utrolig motiverende utfordring å ta tak i, og er en kjerneutfordring for Norge å lykkes med i årene fremover.
– Espen Halmøy, ny leder for Investering og Vekst, Trondheim Tech Port

I jobben som Leder for Investering og vekst i Trondheim Tech Port blir Espens prioriterte oppgaver å øke rekrutteringen av kompetanse-arbeidskraft til teknologiselskapene og etablere et kvalitetsprogram for kompetanseutvikling for scaleups. I tillegg skal foreningen  jobbe for å koble investormiljøet og teknologiselskaper i nettverk og workshops, med mål om læring, erfaringsutveksling og etablering av felles prosjekt.