Dette var tema når Trondheim Tech Port denne uken samlet 150 deltakere fra hele helseinnovasjonsmiljøet til et nettverks- og innspillsmøte for å se hvordan ulike aktører kan samarbeide for å få til mer innovasjon. På møtet deltok helsetech-gründere, investorer, helsetoppledere, klinikere, forskere og næringslivsledere. Alle pekte på det samme svaret: vi trenger å sitte nærmere hverandre for å bryte ned barrierer og bygge et sterkt helseteknologimiljø. Helt konkret ble det pekt på en samlokalisering av flere helsemiljø på Øya i Trondheim. Dette vil kunne hjelpe oss å lykkes med skalering og vekst av helseteknologi-bedrifter, men ikke minst for øke innovasjonstakten og tjenesteinnovasjonen i offentlig helsesektor.

Helse blir samfunnets største utfordring

Det er ingen hemmelighet at noen av samfunnets største utfordringer de kommende årene blir innenfor helsesektoren. På et tidspunkt kommer det til å være flere eldre og syke enn det finnes arbeidskraft, og innen 2030 vil 30% av disse måtte behandles hjemme i stedet for på sykehus. Det er åpenbart at mye av løsningen ligger i innovasjon og teknologiutvikling. 

Uansett om vi hadde flyttet hele samferdselsbudsjettet over på helse, ville vi fortsatt mangle arbeidskraft.
– Christian Skattum, Oslo universitetssykehus og Health2Be

Dette byr på spennende muligheter for en bransje i utvikling, men vi må rigge oss bedre for sammen å maksimere dette potensialet, og sikre at miljøene i Trondheim blir en del av løsningen. Helt konkret diksuterer nå sentrale aktører å få på plass en samlokalisering av helseinnovasjonsmiljøene, slik at flere kan dele kunnskap og erfaringer, samt styrke forbindelsene på tvers av sektorene.  

Store ambisjoner i toppetasjen

Marius Widerøe og Øystein Risa, ledere for henholdsvis NTNU Helse og SINTEF Digital avdeling helse, presenterte ambisjonene for en slik samlokalisering fra scenen. Det ligger store muligheter i forbindelse med NTNU og St. Olavs byggeprosjekt i Elgesetergate 16. Med sykehusapoteket og NTNU i de fem nederste etasjene, er planen nå å dele toppetasjen mellom SINTEF og en samlet helseinnovasjonsarena.

Jo flere som møtes, jo mer innovasjon blir det.
– Alexandra Bech Gjørv, SINTEF

Trondheim Tech Port har tatt på seg et forsterket ansvar og en fasiliterende rolle for framdriften i arbeidet. Foreningen har samlet kompetanse og krefter, og satt ned et beslutningsdyktig arbeidsutvalg bestående av de viktigste aktørene i miljøet. Det er også etablert en prosjektgruppe som skal arbeide frem beslutningsgrunnlag og forretningsmodeller for Helseinnovasjonsarenaen. Dette har beidet er med støtte fra Trøndelag fylkeskommune. 

Arbeidsutvalget består av: 

  • Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF
  • Toril Nagelhus Hernes, prorektor på NTNU
  • Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge
  • Kristian Dahlberg Hauge, Direktør for næring, miljø og samferdsel, Trondheim kommune
  • Wenche Dehli, helse- og velferdsdirektør, Trondheim Kommune 
  • Bård Benum, seriegründer og CEO i VitalThings
  • Karianne Tung, daglig leder i Trondheim Tech Port

Mye tyder på at man ønsker mer samarbeid

Etter onsdagens møte er det liten tvil om at helseinnovasjonsmiljøet i Trondheim og Trøndelag verken mangler ambisjoner, kunnskap eller potensiale. Det er også mye om tyder på at man ønsker å samarbeide mer på tvers, for å sammen sikre mer uttelling fra regionen, og flere var tydelige på at en fysisk samlokalisering er et skritt i riktig retning.

---

Vil du lese mer om helseinnovasjonsmiljøet i Trondheim?