Kartlegginga har pågått siden i vår, og blir lansert på Innovasjonsfrokosten om helseteknologi. Trondheim Tech Port har samarbeidet med Impello, samt en referansegruppe bestående av representanter fra NTNU Helse, SINTEF Helse, Helse Midt-Norge, Helseplattformen, Trondheim kommune, St. Olavs hospital og Trøndelagsløftet.

Kartleggingen viser en oversikt over selskaper som driver med helseteknologi (både startups, scaleups og etablert næringsliv), forskningsinfrastruktur, klynger, nettverk og forum innen bransjen, samt hvilke investormiljø som har investert i trøndersk helseteknologi.

Last ned rapporten her (PDF)

NB: En tidligere versjon av rapporten inneholdt feil summer. Denne ble oppdatert desember 2022.

– Et naturlig sted å starte

Daglig leder i Trondheim Tech Port, Karianne Tung, mener dette er et viktig skritt i riktig retning.

– Trondheim Tech Port skal øke Norges innovasjonskraft gjennom tettere samarbeid, og derfor er dette et naturlig sted å starte. Helse er et av Trondheim Tech Ports tematiske satsningsområder, og nå skaffer vi oss nødvendig oversikt over situasjonen i dag, slik at vi kan bygge på dette faktagrunnlaget videre, sier Tung.

Rapporten vil bli oppdatert med jevne mellomrom. Hvis du har innspill eller kommentarer, send de gjerne til hei@trondheimtechport.no.