Fredag 4. november hadde referansegruppa for energikartleggingen sitt første fysiske møte i Trondheim Tech Ports lokaler i Trondheim. Arbeidet har allerede pågått en måneds tid, og målet er å ha klart et førsteutkast innen kort tid.

Målet er å utløse potensialet

Målet med denne rapporten er det samme som sist: å få en oversikt over hva vi har i dag, slik at vi kan samle krefter for å utløse potensialet i sektoren.

Rapporten fasiliteres av Trondheim Tech Port, og utformes av Impello. For å dekke over feltet best mulig har vi satt sammen en referansegruppe som bistår arbeidet, gjennom sin kunnskap og sitt nettverk.

Lanseres i februar

Den ferdige rapporten skal lanseres på Innovasjonsfrokost på DIGS 10. februar 2023, og vil etter det bli oppdatert jevnlig.

Referansegruppe for energikartleggingen

Følgende aktører sitter i referansegruppa for energikartleggingen:

  • NTNU Energy v/ Johan Hustad
  • SINTEF Energi v/ Petter Støa
  • Equinor v/ Marte Aurstad
  • RENERGY Cluster v/ Thomas Bjørdal
  • +CityXChange v/ Silja Rønningsen
  • Bryte Batteries v/ Ellen Loxley