– For å øke Norges innovasjonskraft innenfor helse er det viktig å vite hva utgangspunktet er, og hvordan ulike aktører kan samarbeide for å utløse enda mer innovasjonspotensial, sier Karianne Tung, daglig leder av Trondheim Tech Port.

Under dagens innovasjonsfrokost lanserte derfor Trondheim Tech Port en kartlegging over helseteknologimiljøet i Trøndelag, presentert av Julie Benum fra Impello.

Last ned rapporten her (PDF)

To av bedriftene nevnt i helsekartleggingen pitchet sine teknologier til et fullt Main Stage på DIGS. Bjørn Helland-Hansen fra BulbiTech AS og Knut Løkke fra Myworkout er samstemte når det gjelder hva som skal til for at de skal ta steget ut i verden: kapital og eksponering.

Under dagens innovasjonsfrokost lanserte Trondheim Tech Port en kartlegging over helseteknologimiljøet i Trøndelag, i samarbeid med Impello og en bredt sammensatt referansegruppe. Foto: Sandra Skillingsås/Trondheim Tech Port

Interessen større i Oslo og verden enn i Trøndelag

– Vi opplever at interessen for teknologien vår er større i Oslo og ute i verden enn her hjemme i Trøndelag, sier Bjørn Helland-Hansen fra BulbiTech. For å kunne gå fra prototype til brukermodell, er BulbiTech avhengige både av eksponering og investeringer. Og han ønsker seg mer samarbeid i Trøndelag.

Knut Løkke fra Myworkout skildrer også vanskeligheter med kapital i Trøndelag.

– Kapitalmarkedet i Norden er jo lavere enn i resten av verden, så det er ofte slik at vi vekker interesse hos investorene i for eksempel USA framfor Norge, sier Løkke.

For å øke Norges innovasjonskraft innenfor helse er det viktig å vite hva utgangspunktet er, og hvordan ulike aktører kan samarbeide for å utløse enda mer innovasjonspotensial.

Et stort uforløst innovasjonspotensiale

Helsekartleggingen viser et stort uforløst potensiale til tross for mange aktører i regionen. Dette er første steg på veien. Med tettere samarbeid og mer kapital i helseteknologimiljøet, kan flere skalere og ta steget ut i verden, og nå vet vi hvor vi kan begynne.

Rapporten vil bli oppdatert med jevne mellomrom. Hvis du har innspill eller kommentarer, send de gjerne til hei@trondheimtechport.no.