Trondheim Tech Port ble lansert 8. oktober i fjor og er en medlems- og partnerforening med 15 medlemmer og partnere som sammen skal jobbe for å øke Norges innovasjonskraft: NTNU, SINTEF, Equinor, Helse-Midt-Norge RHF, SpareBank1 SMN, Adresseavisen, Trondheim Kommune, Innovasjon Norge, Siva, Næringsforeningen i Trondheimregionen, St. Olavs Hospital, Sit, Studenttinget, Trøndelag Fylkeskommune og Trondheimregion.

Ikke bare et tiltak for krisetider

Trondheim Tech Port baserer sitt arbeid på prinsipper fra MiTs femfaktomodell og fra innovasjonsdistrikt. I realiteten handler det om å etablere mer og tettere samarbeid mellom næringsliv, forskning og utdanning, offentlig sektor, myndigheter, kapitalmiljø og oppstartsbedrifter.

Daglig leder Karianne Tung mener etableringen av Trondheim Tech Port kom på helt riktig tidspunkt:

- Forskning og innovasjon er ikke bare et tiltak for krisetider – det er en livsnerve inn i fremtiden. Enkelt nok fordi det lønner seg. Det gir penger i kassa, det skaper verdier og fører samfunnet vårt fremover. For å bidra til det ekstragiret verden trenger, valgte dere som er her på årsmøte valgt å gå sammen, rive veggene ned mellom dere: og etablere Trondheim Tech Port. Et helt nødvendig og riktig grep for å ta Norge videre. Vi vet at FNs bærekraftsmål skal nås, Norge behøver 1 millioner nye jobber innen 2060 for å opprettholde dagens velferdsnivå og vi som nasjon trenger flere ben å stå på når vi skal gjennom den store energiomstillinga. Bare innen 2030 skal vi ha økt norsk eksport utenom olje og gass med 50 %. Trondheim Tech Port er sammen med lignende foreninger et av verktøyene Norge virkelig trenger i årene fremover, sa Tung i sin orientering til årsmøtet.

En by som legger til rette for innovasjonsaktivitet

Det er ingenting tilfeldig når vi sammen nå jobber hardt for å realisere og synliggjøre mer av Norges innovasjonspotensial, fortsetter Tung.
– Enten det handler mer om å kommersialisere mer av teknologien i nye selskaper eller å innovere mer i eksisterende næringsliv og offentlig sektor. Trondheim Tech Port har lagt bak seg et år med særdeles høyt aktivitetsnivå og med en suksessfull konferanse som samlet folk fra hele landet. Sammen skal vi fortsette å skape arenaer som kobler innovasjonsaktører og å bygge en innovasjonsidentitet som gjør at internasjonale talenter og bedrifter ønsker å etablere seg og arbeide fra motoren i norsk teknologiutvikling. Trondheim skal være en by hvor det er best å være innovatør og en by som har infrastruktur som legger til rette for innovasjonsaktivitet og et godt byliv, avslutter hun.

Årsmøte behandlet for øvrig årsregnskap og årsmelding, revidering av vedtekter og fikk en presentasjon av arbeidet med Ocean Space Centre og NTNUs Campussamling.

Følgende ble valgt som styre for foreningen:

Tor Ulleberg, leder                  

Toril A. N. Hernes, nestleder

Alexandra Bech Gjørv, styremedlem

Stig Slørdahl, styremedlem

Kristian Dahlberg Hauge, styremedlem

Erik Haugane, styremedlem

Even Ystgaard , styremedlem

Berit Rian, styremedlem

Astrid Undheim, styremedlem

Valgkomiteen har bestått av Morten Wolden (Trondheim kommune), Anne Borg (NTNU) og Rolf Jarle Brøske (Sparebank 1). Valgkomiteen ble også gjenvalgt.

2021 In Pictures – Becoming Trondheim Tech Port