Årets Thamskonferanse samlet 300 deltakere fra ulike sektorer til samtale, inspirasjon og oppfordring under temaet «Bærekraft og Verdiskaping – Hånd i Hånd». Daglig leder i Trondheim Tech Port, Karianne Tung mener slike næringskonferanser treffer godt inn under Trondheim Tech Ports mål om å øke Norges innovasjonskraft gjennom tettere samarbeid med utgangspunkt i aktørene i Trondheim. Nettopp fordi tradisjonen for samarbeid og samspill er så sterke i denne regionen, kan andre også lære mye.

– I denne regionen er det gjennom år skapt et industrielt tyngdepunkt som stadig er i utvikling nettopp fordi dere verdsetter samarbeidet med kunnskapsmiljøer hos NTNU og SINTEF så høyt. Som eksempel har betydelige reduksjoner i klimagassutslipp for norsk industri vært mulig på grunn av det unike samarbeid mellom innovasjonsaktører som skjer her, sa Karianne Tung i sitt innlegg.

Enn pluss en er mer enn to

Thamskonferansen finner sted i Orkland kommune og er et sentralt samlingspunkt for næringsliv, offentlig sektor og gründere i Trøndelag. Med sin nærhet til Teknologihovedstaden har regionen et fortrinn for å skape verdier og nye næringer.

Trondheim har lenge vært kjent som Norges Teknologihovedstad, særlig på grunn av sine ankerinstitusjoner NTNU og SINTEF. I dag har mer enn 40 000 studenter, 7500 forskere og 800 teknologibedrifter sitt daglige virke i denne store, lille byen som stadig vokser og tiltrekker seg ny kompetanse. Nasjonale og internasjonale selskaper etablerer sin virksomhet i Trondheim og Trøndelag fordi regionen byr på en helt unik nærhet til naturressurser og verdensledende utdannings- og forskningsmiljøene. Resultatet er at høyteknologiske løsninger og ferdigutdannede kandidater eksporteres til resten av Norge og hele verden.

– Verdens utfordringer er så komplekse og de kan ikke løses av enkeltaktører alene. En pluss en er alltid mer enn to, og samspillet mellom industrien i denne regionen og kunnskapsmiljøene i Trondheim hos NTNU og SINTEF har bevist at det er mulig å oppnå resultater og sørge for en moderne industri som er konkurransedyktig også internasjonalt. Jeg tror vi skaper framtidens løsninger sammen, sa Tung fra scenen.

Skaper framtidens løsninger

Teknologihovedstadens unike posisjon skaper framtidens løsninger og skaper vekst, verdiskaping og spennende jobbmuligheter. Dette tjener også omlandet rundt Trondheim sterkt på. Det er først og fremst moderne industri som er bærebjelken i Orklands næringsliv. Gruvedriften på Løkken Verk, med historie tilbake til 1654, var starten på et industrieventyr som i dag rommer flere markedsledende bedrifter innen et bredt næringsspekter.

Smelteverk, offshore, mekanisk industri, treindustri og høyteknologisk elektronikk dominerer. I tillegg har nye store aktører innen næringsmiddelindustri etablert seg de siste årene, og havbruksnæringen er i vekst. Landbruket har en sentral betydning, og det produseres både melk, kjøtt og korn. Flere småskalaprodusenter har startet med videreforedling av egne råvarer, enkelte med eksklusive bidrag til Michelin-restauranter i Trondheim