Mange ventet nervøst på den siste delrapporten fra FNS Klimapanel som ble offentliggjort mandag 4. april. Spente var også møtedelegasjonen i Trondheim forrige uke når de ble samlet av Trondheim Tech Port til en samtale om viktigheten av arbeidet FNs Klimapanel gjør, den internasjonale forskningsinnsatsen og politikkens rolle i bekjempelsen av klimautfordringene. Alt før innholdet FNs siste klimarapport var kjent. På møte deltok to av hovedforfatterne i den tredje delrapporten fra FNs klimapanel: Professor Anders Hammer Strømman fra NTNU og Professor Suzana Kahn Ribero Universitetet i Rio De Janeiro. Professor Asgeir Tomasgard, direktør i NTNU Energi Transition Initiativ deltok også.

Denne samtalen ble ikke mindre viktig etter at verden ble kjent med de nye funnene i klimapanelets siste delrapport.

Kode rød

Kode rød ropte FNs generalsekretær i august 2021 når den forrige delrapporten fra FNs Klimapanel forelå. Der var målet å hindre at temperaturen stiger mer enn 1,5 grader fram til århundreskifte i 2100. Etter denne ukens offentliggjøring av den tredje delrapporten tenger det seg et dystert bilde, men også med noen lyspunkt.

Klima og energiminister Espen Barth Eide er alvorlig, men også optimistisk når Trondheim Tech Port snakker med han etter offentliggjøringen av den siste delrapporten:

– Det er mulig å nå 1,5 graders målet, men vi må være ærlige på at mye vil endre seg. Å ta tak i dette mens det enda er håp i hengende snøre må være den definerende oppgaven for vår generasjon. På under åtte år må vi ha kuttet mer enn halvparten av de globale utslippene hvis vi skal lykkes med å holde oppvarmingen av kloden innenfor akseptable nivåer. Selv om hovedbudskapet er svært dystert, er ikke rapporten helt uten positive nyheter. Den viser også at klimapolitikk har effekt, og at den stadig blir billigere å gjennomføre. Verden har gjort enorme framskritt i lavutslippsteknologi og infrastruktur sier Norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

“Å ta tak i dette mens det enda er håp i hengende snøre må være den definerende oppgaven for vår generasjon.”
– Espen Barth Eide, klima- og miljøminister

Tilgjengelige løsninger i alle sektorer

De samme tonene kommer også fra professor Anders Hammer Strømman ved NTNUs mandag formiddag etter at delrapporten ble kjent for verden.

– FNs klimapanel ser at det er tilgjengelige løsninger i alle sektorer som gjør at vi kan halvere utslippene innen 2030. Det er realistisk, men da vil mye også handle om tilgang på teknologi, økonomi og adferd. Vi må være optimistiske. Det er enda muligheter, men nå kreves hurtige, riktige og globale samhandlinger. Om vi skal nå 1,5 gradersmålet kreves umiddelbare tiltak sier Strømman.