Fagråd helseteknologi skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, helsevesen, forskning og utdanning gjennom felles arenaer for dialog og kunnskapsdeling.

Her fikk vi blant annet høre fra Karin Øyaas fra Siva. Siva skal utrede hvordan helsenæringen kan få nytte av katapult-ordningen og om det er hensiktsmessig å etablere en egen helse-katapult.

Diskusjonene fra fagrådet understreket et klart behovet for en egen helse-katapult. Helsenæringen har særegne regulatoriske krav som gjør test- behovet annerledes. Det er ressurskrevende å få validering. Dessuten er 95% av kundene offentlige. Vi trenger en helse-katapult for å hjelpe næringslivet å validere produkt for å få de raskere til marked.

Fagråd helseteknologi består av:

 • Knut Nielsen Løkke, fagrådsleder, Myworkout AS
 • Eivind Andersen, NTNU Technology Transfer AS
 • Bård Benum, VitalThings AS
 • Line Berg, Trondheim Tech Port
 • Tone Danielsen, Norsk Helseinformatikk AS
 • Kristin Haarberg, Atea AS
 • Torgrim Isaksen, DNB
 • Øyvind Larsen, Checkware AS
 • Kristian Lyng-Jørgensen, Unicare Helsefort AS
 • Trond Nordby, WTW As
 • Øystein Risa, SINTEF Digital
 • Jørn Sand, Selli Reabiliteringssenter AS
 • Trygve Thomessen, PPM Robotics AS
 • Wenche Dehli, Trondheim kommune
 • Håkon Haaheim, Helseplattformen AS
 • Lisbeth Slettahjell, Trondheim kommune
Karin Øyaas fra Siva. Foto: Lyana Håberg Nedialkova, Trondheim Tech Port