14. november 2022 avgjorde de ekstraordinære årsmøtene i Tequity Cluster og Trondheim Tech Port å slå sammen de to foreningene, med et uttalt mål for øye: Å hjelpe flere teknolgiselskap til å vokse internasjonalt. 

– Den sterke posisjonen innen teknologi og innovasjon som Norge og Trondheim har gjør at vi bør bidra sterkt i å skape flere løsninger. Vi trenger flere nyetableringer og spesialet at teknologiselskaper vokser seg større og sterkere. Sammenslåingen mellom Trondheim Tech Port og Tequity Cluster skal bidra til å få enda flere suksesser ut fra de solide miljøene som allerede finnes. Samarbeid mellom forskning, gründere, tech-selskaper, offentlig sektor og investorer blir stadig viktigere, og nå rigger vi oss for vekst sier Tor Ulleberg, styreleder i Trondheim Tech Port. 

Sammenslåingen mellom Trondheim Tech Port og Tequity Cluster skal bidra til å få enda flere suksesser ut fra de solide miljøene som allerede finnes.
– Tor Ulleberg, styreleder i Trondheim Tech Port

Samler ressurser

Med den nye, og større sammenslåtte foreningen samles ressurser for å å styrke satsingen på en av de store nasjonale utfordringer innenfor innovasjon: Å skalere opp flere teknologibedrifter og fasilitere prosser som kan løse kjente barrierer for å få dette til. Flere rapporter peker på tilgang til kapital, tilgang på talent og arbeidskraft, tilgang til internasjonale nettverk og forretningspartnere, nye forretningsmodeller og organisasjonsbygging som barrierer for vekst. 

– Den nye foreningen bidrar med dette først og fremst til en kraftsamling for å styrke innovasjonsøkosystemet i Trondheim og Trøndelag, for å øke verdiskapingen innen internasjonalt rettede teknologiselskaper. Prioriterte oppgaver blir å øke rekrutteringen av kompetanse-arbeidskraft til teknologiselskapene og etablere et kvalitetsprogram for kompetanseutvikling for scaleups. I tillegg vil vi jobbe for å koble investormiljøet og teknologiselskaper i nettverk og workshops, med mål om læring, erfaringsutveksling og etablering av felles prosjekt, sier Herbjørn Skjervold, styreleder i Tequity Cluster.  

Prioriterte oppgaver blir å øke rekrutteringen av kompetanse-arbeidskraft til teknologiselskapene og etablere et kvalitetsprogram for kompetanseutvikling for scaleups
– Herbjørn Skjervold, styreleder i Tequity Cluster

Den nye sammenslåtte foreningen får navnet Trondheim Tech Port, og Tequity Clusters medlemmer går inn som ordinære medlemmer i Trondheim Tech Port. Til sammen vil den nye foreningen nå ha 75 medlemmer fra ulike sektorer og bransjer. 

Vil bryte ned skillevegger og barrierer

– Vi er helt nødt til å omstille både landet og næringslivet vårt. Norges og Trondheims utgangspunkt er så sterkt når det kommer til teknologi og innovasjon. Vi har et skikkelig solid landslag som kan bidra til å skape mange nye løsninger og bedriftssuksser. Med dette grepet tar vi teorien ut i praksis, og skal nå ansette noen av Norges sterkeste folk til å jobbe med vekst og skalering. Jeg er stolt over å kunne bidra til å konsolidere innovasjonssystemet i Trondheim, fordi jeg mener dette er veldig bra for Norge. Sammen med de verdensledene klyngene, inkubatorene og teknologimiljøene skal vi nå jobbe for å bryte ned skillevegger og barrierer gjennom å realisere konkret innovasjonspotensial. Jeg kjenner ikke til noen andre byer eller foreninger som har et slikt utgangspunkt som vi har nå etter denne sammenslåingen, sier Karianne Tung, daglig leder i nye Trondheim Tech Port. 

Sammen med de verdensledene klyngene, inkubatorene og teknologimiljøene skal vi nå jobbe for å bryte ned skillevegger og barrierer gjennom å realisere konkret innovasjonspotensial.
– Karianne Tung, daglig leder i Trondheim Tech Port

Tidspunktet for sammenslåingen av de to foreningene er 14. november 2022, og skjer ved fusjon. Den nye sammenslåtte foreningen får navnet Trondheim Tech Port, og Tequity Clusters medlemmer går inn som ordinære medlemmer i Trondheim Tech Port. Det etableres et nytt innsatsområde i foreningen med navn “investering og vekst”. 

Etter sammenslåingen skal det rekrutteres to nye ansatte. Trondheim Tech Port vil fra da av ha 12 ansatte, og har som mål å øke Norges innovasjonskraft gjennom tettere samarbeid. Foreningen skal jobbe for å realisere innovasjonspotensialet innenfor tyngdepunktene hav, helse, energi og digitalisering, gjennom innsatsområdene investering og vekst, innovasjon og involvering, Teknologihovedstaden og idententiet og infrastruktur.