– I Teknologihovedstaden er vi steike gode på havromsteknologi, slår Beate Kvamstad-Lervold fra SINTEF Ocean fast.

– Vi er gode på autonomi, på transport, på sensorikk om bord. Det er vanskelig å komme på ting vi ikke er gode på. Det foregår testing av havromsteknologi hver dag ute i Trondheimsfjorden. 

SINTEF Ocean er en av pådriverne for det nye kunnskapssenteret Norsk havteknologisenter (tidligere kjent som Ocean Space Centre) som skal bygges på Tyholt. Senteret vil være et nasjonalt senter med en forskningsinfrastruktur hele Norge kan utnytte. Her blir det mulig å teste havromsteknologier i store basseng. Equinor er en av bedriftene som nå tester sin teknologi ute i Trondheimsfjorden. 

– Her i Trondheim er vi verdensledende, men det må ikke bli en hvilepute, sier Kjetil Skaugset fra Equinor. Han mener at Trøndelag må gå i bresjen for å ta i bruk ny teknologi og utvikle fremtidens maritime løsninger.

Norge og Trøndelag må ta i bruk teknologien som utvikles her

Eirik Hovstein fra Maritime Robotics er enig med Skaugset. Hovstein opplever at store aktører som kan redusere kostnader og effektivisere ved å ta i bruk eksisterende teknologi heller drømmer seg bort i fremtiden. Maritime Robotics utvikler ubemannede fartøy som kan monitorere og sørge for sikkerhet både i luft og vann, og har kunder som US Army og Royal Air Force. Det norske Forsvaret er derimot ikke en kunde. Hovstein synes det er merkelig at det er så mye godt utviklet norsk teknologi som ikke blir tatt i bruk i påvente av noe bedre. 

Vi må ta i bruk den havromsteknologien vi har nå, og ikke sitte på gjerdet og vente på fremtidens helautonome løsninger.
– Eirik Hovstein, Maritime Robotics

Til tross for at Trøndelag er verdensledende på feltet, er det altså fortsatt barrierer som hindrer både større og mindre selskaper innen havromsteknologi i å oppnå sitt fulle potensiale.

– Som helt fersk startup møter vi på nye barrierer hver uke, ler Andreas Mauritzen fra Ocean Access. I følge Mauritzen er en av de største utfordringene helt klart kostnadene og infrastrukturen forbundet med testing. Hovstein nikker og legger til at vi også trenger flere arenaer hvor miljøet kan møtes for å diskutere behov og dele kunnskap. Bare slik kan den trønderske havromsteknologien også lykkes lokalt.