Trondheim Tech Port har funnet seg til rette i sine nye omgivelser og deler nå kontorlokaler med Innovasjon Norge i ENTRA ASAs splitter nye anlegg i Holtermanns veg, midt i hjertet av Innovasjonsdistrikt Elgeseter. Plassert like ved store innovasjonsaktører som NTNU og SINTEF, vil dette bli et nytt norsk tyngdepunkt for innovasjon i Teknologihovedstaden Trondheim.

"Med en imponerende samling av innovasjonsaktører på vei til Innovasjonsdistrikt Elgeseter, er det klart at dette området vil vokse til å bli det sentrale knutepunktet for teknologisk fremskritt og nyskapning."
- Nina Steen, konstituert daglig leder i Trondheim Tech Port.

Trondheim er kjent som Norges Teknologihovedstad takket være sine ledende nasjonale miljøer innen flere teknologiske felt. NTNU, SINTEF og deres banebrytende bidrag innen områder som Nobelpriser, mikroelektronikk, havromsteknologi, ultralyd og energiteknologi har satt byen på teknologi-kartet. Gjennom etableringen av nytt tyngdepunkt for innovasjon hvor vi samler krefter gjennom samlokalisering, styrker vi Norges utgangspunkt for innovasjon og bærekraftig vekst.

Stor visjon for fremtiden

Denne flyttingen er en del av ENTRAs store visjon for utviklingen på Holtermanns veg 1-13, et massivt prosjekt som dekker 47 000 kvadratmeter fordelt på tre faser. Fase 1 står allerede ferdig med aktører som Skatteetaten sykehusbygg som leietaker. Fase 2 huser Trondheim Tech Port, Innovasjon Norge og andre tungvektere som Volue og WSP. Med den siste fasen planlagt ferdigstilt i 2025, vil området også huse NRK og tilføre enda mer vitalitet fra sterke bidragsytere.

Bli med på laget

Mens interessen allerede er høy med flere aktører involvert, er det fremdeles plass til flere i det voksende Innovasjonsdistriktet . Både hos Entra og hos KLP er det ønskelig å få med aktører som vil styrke tyngdepunktet for innovasjon. Bli en del av et spennende teknologimiljø og bygg en ny og inkluderende innovasjonskultur sammen med oss!