Målet med Innovasjonsarena Helse er å utløse mer innovasjonspotensial innen helseteknologi med sikte på å skape en mer bærekraftig helsetjeneste i Norge. Dette innebærer å legge til rette for bedre samarbeid og tett koordinering mellom ulike aktører innen helse, næringsliv, forskning og offentlig sektor.

Initiativet er støttet enstemmig av både Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune, som har tildelt 1,5 millioner kroner hver, totalt 3 millioner kroner, for å drive innovasjonen fremover. Det er sterke signaler om ytterligere finansiering som vil gagne helseteknologimiljøet, og vi oppfordrer til å følge med på neste steg.

Initiativet søker å oppnå flere nøkkelmål:

  • Mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste i Norge.
  • Øke verdiskapingen fra en større og sterkere helsenæring.
  • Stimulere nyskaping og forskning innen helse.
  • Fremme et økende antall oppstartsselskaper innen helseteknologi som etableres og vokser i Trøndelag.
  • Posisjonere Trøndelag sterkere for investeringskapital innen helseteknologi

Starter allerede i januar

Trondheim Tech Port samarbeider med en imponerende liste av nøkkelpersoner og organisasjoner, fra NTNU Helse, SINTEF Helse, St.Olavs hospital, Helse Midt-Norge, Helseplattformen, private helseteknologiselskap, samt representanter fra Trondheim kommune, Trøndelag Fylkeskommune, Fagråd Helseteknologi og flere andre ledende institusjoner og aktører innen helsesektoren.

Innovasjonsarena Helse starter allerede i januar i Dybdahlsgården. Flere ledende helseteknologiselskaper som VitalThings, Bulbitech, Nordiq Products, reStatus og NaDeNo har allerede sluttet seg til dette miljøet i Dybdalsveien. Innovasjonsarena Helse ønsker å åpne dørene for enda flere aktører og legge til rette for et nært samarbeidsmiljø med representasjon fra forskning, offentlig sektor, investorer og støtteapparat. Ingenting er skrevet i stein, men vi ser på muligheter for å flytte inn i Teknostallen midt i hjertet av Innovasjonsdistriktet om 2 års tid.

I løpet av det første året planlegges det å få følgende på plass:

  • Arbeidsplasser i felles innovasjonsmiljø
  • Et sentralt kontaktpunkt for helseinnovasjon i Trøndelag.
  • En oversikt over helseteknologi-aktører.
  • Økt kompetanse gjennom erfaringsdeling.
  • Uformelle og formelle møteplasser.

Trondheim Tech Port i samarbeid med:

Prosjektgruppe:
• Marius Widerøe, NTNU Helse
• Øystein Risa, SINTEF Helse
• Kari Mette Elden, Trondheim kommune
• Lisbet Slettahjell, Trondheim kommune
• Elisabeth J Rørvik, Trøndelag fylkeskommune
• Trond Nordby, Fagråd Helseteknologi
• Siri Ann Mauseth, St.Olavs Hospital
• Hilde Berg Karlsen, Helseplattformen
• Marit Skyrud, Helse Midt-Norge

Arbeidsutvalg:
• Alexandra Bech Gjørv, SINTEF
• Toril Hernes, NTNU
• Stig Slørdahl, Helse Midt-Norge
• Wenche Dehli, Trondheim kommune
• Kristian Dahlberg Hauge, Trondheim kommune
• Bård Benum, VitalThings
• Tomm Christian Martinsen, St.Olavs hospital


For mer informasjon, vennligst kontakt: line.berg@trondheimtechport.no