Fra desember 2023 flytter Innovasjon Norges kontor i Trondheim og Trondheim Tech Port sammeninn ENTRA ASAs nye lokaler i Holtermannsveien 1-13. Beliggenheten er tett på NTNU og SINTEF i nærheten av Gløshaugen. Fordelt over 700 kvadrat skal et nytt tyngdepunkt for innovasjon etableres.

Målet med samlokaliseringen er å bygge opp et nytt episenter for innovasjon i et område som er tett knyttet til Gløshaugen i Trondheim, men også lett tilgjengelig for Trøndelag og hele Norge.

47.000 kvm innovasjon

De nye lokalene til Trondheim Tech Port og Innovasjon Norge er en del av ENTRAs utbyggingsprosjekt i Holtermannsvegen 1-13, hvor 47.000 nye kvadratmeter nå er under utvikling i tre byggetrinn. 1. byggetrinn står allerede ferdig med aktører som Skatteetaten, Sykehusbygg som leietakere. Byggetrinn 2 er ferdig i løpet av
2023, og det er her Trondheim Tech Port og Innovasjon Norge skal flytte inn sammen med andre aktører som Volue og WSP. Det siste byggetrinnet står ferdig i 2025. Det fra før kjent at NRK også skal flytte hit.

Med så sterke aktører på vei til området er det ingen tvil om at dette vil bli et nytt tyngdepunkt for teknologi og innovasjon.
– Karianne Tung, daglig leder i Trondheim Tech Port

– Med så sterke aktører på vei til området er det ingen tvil om at dette vil bli et nytt tyngdepunkt for teknologi og innovasjon. I samme område bygger også KLP Eiendom ut Teknobyen. Dette vil bli en inngangs – og gjennomgangsport til Teknologihovedstaden og mellom Trondheim, Trøndelag og resten av Norge. Det er flere slike arenaer allerede. Nyhavna er et eksempel. På Steinkjer er Innocamp et annet eksempel. Nå får vi på plass et tydelig fysisk areal tett på Teknologimiljøene på Gløshaugen, sier daglig leder i Trondheim Tech Port, Karianne Tung.

Kan ikke vente på regjeringen

Det har lenge vært arbeidet for et innovasjonssenter på Hesthagen. Med regjeringens kutt til NTNUs campussamling har prosjektet blitt mer krevende å få på plass, og det er per dags dato ikke mulig å bygge et innovasjonssenter på Hesthagen som inkluderer eksterne aktører og næringsliv.

Samlokaliseringen av Trondheim Tech Port og Innovasjon Norge betyr at flere av aktørene nå selv tar grep uten å vente på regjeringen og NTNU for å få på plass en etterlengtet brikke: Å samle næringsliv, aktører og teknologimiljøer tett på Gløshaugen tar noen av kjerneaktører Når tar noen av hovedaktørene selv grep og samler seg tett på NTNU.

- Å samle krefter under samme tak er noe vi har stor tro på. Ved å samlokalisere og lage et samlingspunkt for diskusjon, møter, arrangement og formidling kan vi bidra til å bringe resten av Trøndelag tettere på miljøene i Trondheim og også omvendt, sier Tung.

På befaring: Ansatte fra Trondheim Tech Port og Innovasjon Norge fikk i dag omvisning i de nye lokalene i Holtermannsveien. Innflytning blir rundt årsskiftet.

En pluss en blir mer enn to

- Jeg tror en pluss en blir mer enn to, og at Innovasjon Norge og Trondheim Tech Port kan dra nytte av hverandres styrker i det videre arbeidet. Innovasjon Norges tilstedeværelse i hele Trøndelag og deres hovedkontorfunksjon på teknologidomener gir en solid kraft inn i arbeidet som Trondheim Tech Port gjør for å utløse mer innovasjons potensiale. Vi er rett og slett veldig relevante for hverandre, og ansatte i begge foreningene vil dra stor nytte av kunnskap på tvers, fortsetter Tung.

Jeg tror en pluss en blir mer enn to, og at Innovasjon Norge og Trondheim Tech Port kan dra nytte av hverandres styrker i det videre arbeidet.
– Karianne Tung, daglig leder i Trondheim Tech Port

Trondheim er kjent som Norges teknologihovedstad fordi byens miljøer er nasjonale spydspisser innen en rekke teknologiske områder. Både NTNU, SINTEF, Nobelpris, mikroelektronikk, havromsteknologi, ultralyd og energiteknologi er elementer som ofte trekkes frem. Med etableringen av et nytt tyngdepunkt for innovasjon gjennom denne samlokaliseringer samler vi krefter og styrker Norges utgangspunkt for omstilling og vekst.

Bli med på eventyret

Det er fremdeles plass til flere aktører i lokalene som nå er under utvikling. Både hos Entra og hos KLP er det ønskelig å få med aktører som vil styrke tyngdepunktet for innovasjon. Bli en del av et spennende teknologimiljø og bygg en ny og inkluderende innovasjonskultur sammen med oss!