Alt elektrifiseres og klima og krig presser frem behovet for å være selvforsynt. EU har satt mål om at Europa skal være selvforsynt med batterier innen 2027. Dagens batteriteknologi produseres i store deler i Asia. På denne Innovasjonsfrokosten ga panelet oss en tettere innsikt i Trøndelags posisjon i batterikappløpet. 

Avgjørende med internasjonal kompetanse

Arne Fredrik Lånke, fra Elinor Batteries, påpekte Norges og Europas begrensede kunnskap om batteriteknologi, og behovet for internasjonalt samarbeid for å bygge opp kompetansen. Samtidig ble det understreket at Trøndelag bør satse på å beholde økosystemet i regionen istedenfor å outsource det til andre steder i Europa eller globalt. 

“Norge og Europa har begrenset kompetanse innen batteriteknologi, derfor er det avgjørende å involvere internasjonale partnere" - Arne Fredrik Lånke.

Utfordringene varierte fra rekrutteringsvansker til hard konkurranse om ressursene. Ingeborg Kaus, fra SINTEF, la vekt på behovet for høykompetent arbeidskraft.

- Vi skulle vært flere på batteriavdelingen på SINTEF, men det er ikke lett å få tak i folk, forteller Kaus, og viste bilde av forskningsgruppa for batteriteknologi i SINTEF - som kommer fra alle verdens land.

Flere fokusområder

Videre diskuterte Ask Ibsen Lindal, fra Bryte Batteries, ulike batteriteknologier som flow-batterier kontra lithium-batterier og behovet for ekspertise innen disse områdene. Han forteller at flow-batterier er en bærekraftig løsning for stasjonær energilagring, samtidig som de har en lang levetid.

Torben Aune, fra Enua, fremhevet behovet for elektronikk- og programvareutvikling som et alternativt fokusområde i deres arbeid med produksjon av bærbare el-billadere. Han pekte på de spennende mulighetene som Enua utforsker innen V2G (Vehicle-to-Grid) - hvor elbilens batteripakke kan fungere som en enorm powerbank for strømnettet. Dette konseptet åpner opp for innovative løsninger der elbilens batteri blir en aktiv del av strømnettets infrastruktur.

Markedet for batterier har eksplodert

Vi stilte spørsmål om den amerikanske skattepakken kunne utgjøre en krise for den norske batteriindustrien. Dette refererte til overskrifter som pekte på at 'Grønne satsinger i Norge stopper opp' på grunn av batteriselskapet Freys beslutning om å begrense investeringer i Norge på grunn av økt offentlig støtte i USA.

Nei - svarer Arne Fredrik Lånke og hevder at markedet for batterier har eksplodert og at vi kan ha de laveste produksjonskostnadene i Europa. Ask Ibsen Lindal legger til at  monstermastene ingen liker eller vi ha i nærheten - kan erstattes av Bryte Batteries sine flow-batterier. 

Panelet konkluderte med å understreke viktigheten av å oppnå europeisk selvstendighet innen batteriproduksjon. Norges overflod av fornybar energi gir en strategisk fordel i dette løpet og kan bidra til å lede Europa mot målet om batteriselvforsyning.