I det globale markedet for helseteknologi, en sektor som står sterkt selv i ustabile tider, gjenkjennes potensialet for vedvarende vekst. Helseindustrien i Norge, preget av en rik gründerånd, har opplevd betydelig eksportvekst, spesielt blant norske helseteknologiselskaper. Med tunge aktører som NTNU, St. Olavs Hospital og SINTEF lokalisert i Trøndelag, innehar regionen nøkkelkomponentene for utvikling og produksjon av avansert helseteknologi. Dette reiser det avgjørende spørsmålet: Har Trøndelag det som trengs for å styrke produksjonen av helseteknologi?

Trondheim Tech Port samlet fredagsmorgen representanter fra ledende selskaper i helseteknologibransjen i Trøndelag. Blant dem var Magne Gudmundsen fra Cimon Medical, Mats Hetling fra Nordiq Products, Kjetil Blokkum fra Inission Løkken, Julie Benum fra NORBIT ASA, og Nicolai Austad fra reStatus, alle med unike bidrag til sektoren.

Økt fokus på "insourcet" produksjon 

Julie Benum, direktør for strategi og ESG i NORBIT, delte perspektiver på produksjonen av helseteknologi med et globalt fokus, og understreket viktigheten av automatisering for internasjonal konkurranseevne. Hun refererte til en 2022-undersøkelse utført av BCG blant 1500 globale teknologi- og industriselskaper, som avslørte at flere land nå søker å insource produksjonen. 

Benum identifiserte fire hovedtrender bak denne endringen. Pandemi og geopolitisk uro har ført til at 50% av selskapene vurderer å regionalisere produksjonen for å redusere sårbarhet og usikkerhet. Kundenødvendigheter har endret seg raskt, og behovet for fleksibel produksjon som raskt kan tilpasses markedet, er blitt essensielt. Klimagassreduksjonsmål driver også endringer, med selskaper som søker bedre kontroll over utslippene, noe som lettere oppnås gjennom insourcing. Automatisering blir avgjørende for Norge og Trøndelag hvis de skal konkurrere på andre vilkår enn land som ofte outsourcer produksjonen, spesielt med tanke på arbeidskapitalens prisforskjell.

Best å feile spektakulært i Trøndelag

Under Innovasjonsfrokosten presenterte og diskuterte panelet ulike banebrytende løsninger og produkter utviklet her i Trøndelag. Diskusjonen avdekket både regionens nøkkelressurser og det presserende behovet for kapital. Mens Trøndelag besitter en unik kompetansebase, står utfordringer knyttet til infrastruktur og investeringer frem som hinder for produksjonspotensialet.

Likevel understreket panelet at Trøndelag bærer et unikt potensial som et knutepunkt for helseteknologisk innovasjon. Lokal samarbeidsevne og tilpasningsdyktighet ble identifisert som avgjørende faktorer for suksess. Diskusjonen om trøndersk versus utenlandsk kapital reflekterte behovet for å finne en balanse mellom patriotisme og kapitaltilgang. 

"Start lokalt! Det er best å feile spektakulært i Trøndelag - så kan man alltids erobre det globale markedet etter hvert"
- forteller Kjetil Blokkum, med et smil om munnen. 

Et publikumsspørsmål tok opp viktigheten av trøndersk kapital, og om det egentlig har så mye å si om pengene er trøndersk eller ikke? Til dette svarer Mats Hetling, grunnlegger og CEO i Nordiq Products AS, at de har et ønske om å gjøre ting så lokalt som mulig. Han påpekte at med utenlandsk kapital følger ofte også krav om utenlandsk produksjon. Trøndersk kapital kan derfor være med å sikre kontinuitet med lokal produksjon og understreker betydningen av å holde det trøndersk -også når det kommer til kapital.

Dagens Innovasjonsfrokost belyste Trøndelags imponerende historie og videre potensial innen helseteknologisk produksjon, men understreker også behovet for ytterligere innsats og samarbeid for å realisere ambisjonen om selvstendig produksjon. Trøndelag står på terskelen til en spennende reise mot en helseteknologisk fremtid, og veien fremover krever tett samarbeid, investeringer og et modig skritt ut i det livsviktige markedet.