– Mer komplekse problemer krever at flere mennesker, med ulik kompetanse, samarbeider. Dette fører til en vekst for prosjektet (utvidelse av arbeidsgruppen/ partnerskapene) som fører til mer innovasjon, forteller deltakerne fra første samling.


Ny teknologi krever nye ferdigheter

Gjennom dette samarbeidet og nettverket åpner vi opp for både samskaping og muligheter til å møte, utforske og samarbeide med innovasjonsaktører fra hele Europa. Sammen skal vi identifisere og dele «best-practice» eksempler, koble ulike innovasjonsaktører internasjonalt og utvikle en verktøykasse for å styrke regional innovasjonsaktivitet – for deretter å påvirke både politikere og myndigheter med ny kunnskap og innsikt som innovasjonsaktørene mener er helt nødvendig.

– Nye måter å tenke på og ny teknologi krever nye ferdigheter - det vil si bruk av nye materialer som skapes i raskt tempo fra andre bransjer, og det kan være en utfordring å ha dem på forespørsel, reflekterer gruppen over.


Om EU-prosjektet

EU-prosjektet har fått navnet ERA FABRIC og er en forkortelse for; Framing and Bridging Regional Research and Innovation Ecosystem Capacities for a renewed ERA.

ERA FABRIC skal koble innovasjonsaktører på tvers av landegrenser og sørge for økt tilrettelegging for innovasjonsaktivitet. Målet med dette tverrfaglige samarbeidet er å gi en samlet innsikt og kunnskap til myndigheter og politikere, slik at de har bedre forutsetninger for å lykkes med sin påvirkning og reguleringer på regionalt, nasjonalt og europeisk nivå.

Følgende land og institusjoner deltar i ERA FABRIC: innovasjonsselskap, universiteter, regionale utviklingsorganisasjoner og forskningsinstitutter fra Portugal, Italia, Kroatia, Tsjekkia, Polen, Østerrike, Romania og Spania.

Prosjektet er finansiert gjennom utlysningen «Testing of the ERA Hub concept – pilot phase», fra Horizon Europe. Prosjektet varer frem til sommeren 2025, og hadde sitt første kick-off møte i Bologna i Italia 2.-3. mars 2023.