– Sammen kan vi oppnå mer i egen region, og sammen kan vi gjøre regionens sterke teknologimiljø mer synlig nasjonalt og internasjonalt. Det er nødvendig for å trekke mer kapital, talent og flere bedriftsetableringer til regionen, sier Karianne Tung, daglig leder i Trondheim Tech Port.

Trondheim Tech Port har som forening et mål om å øke innovasjonskraften gjennom tettere samarbeid mellom ulike aktører. Fremtidens Industri er et av Norges største innovasjonsselskap og fremste utviklere av næringsklynger og bedriftsnettverk.

Sammen kan vi oppnå mer i egen region, og sammen kan vi gjøre regionens sterke teknologimiljø mer synlig nasjonalt og internasjonalt.
– Karianne Tung, daglig leder i Trondheim Tech Port

– Vi ønsker å arbeide mer offensivt med å finne felles satsinger for å sikre økt effekt og styrking av innovasjonsøkosystemet, sier Bjørn Damhaug, daglig leder i Fremtidens Industri.

Han peker på at de to selskapene utfyller hverandre, og sammen kan mer kraft i ar

Skal styrke Trondheimsfjorden som testarena

Selskapene forplikter seg også blant annet til å jobbe sammen for å styrke test- og piloteringsselskapet Testination, som er en tilrettelegger for bruk at Trondheimsfjorden som testarena. Nyetablerte FI Ocean Space Incubator står også sentralt i samarbeidet.

– Målet er mer innovasjon og flere teknologiarbeidsplasser, men også å skape mer synlighet for teknologihovedstaden og en attraktiv region, understreker Tung.

Kontakt:

Bjørn Damhaug, Fremtidens Industri: 988 64 444

Karianne Tung, Trondheim Tech Port: 906 50 856