Dette er en nyopprettet stilling hvor du vil få ansvar for å lede området for Innovasjon og vekst – en av fire innsatsområder i organisasjonen. Stillingen rapporterer til daglig leder. Som leder for investering og vekst vil du ha hovedansvar for å nå foreningens mål om å styrke skalering og vekst i kunnskapsbaserte internasjonalt rettede teknologi-scaleups. Målet skal nås gjennom å etablere og lede ulike prosjekter og jobbe tett i ulike nettverk for å bryte ned barrierer for vekst og skalering innen innovasjonsøkosystemet. Som Leder for investering og Vekst deltar du også aktivt inn i foreningens øvrige virksomhet der det er naturlig med samarbeid og synergier for måloppnåelse.

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 15.01.2023

Ansvar

 • Øke rekrutteringen av kompetanse-arbeidskraft (Talent-attraction) til teknologiselskap i samarbeid med andre aktører.
 • Etablere et kvalitetsprogram for kompetanseutvikling i scaleups i samarbeid med medlemmene.
 • Gjennomføre tematiske workshops for investormiljø og teknologiselskap for erfaringsutveksling og etablering av felles prosjekt
 • Koble industri -og innovasjonsmiljø i Trøndelag tettere på innovasjonsaktører i Trondheim med mål om å utvikle fellesprosjekt
 • Styrke samspillet og innovasjonsøkosystemet gjennom å rekruttere flere medlemmer særlig fra industrielle miljø og scaleups
 • Ta initiativ til å etablere gode samarbeid på tvers av medlemmer
 • Skape troverdighet og tillit og kvalitet i Trondheim Tech Ports tjenester

Bakgrunn

 • Erfaring fra kommersiell internasjonale vekst i teknologisektoren, fortrinnsvis fra Scale Up selskaper.
 • Du har kunnskap om hvordan man skalerer virksomheten i internasjonale markeder, og om barrierer og mekanismer knyttet til kommersialisering av teknologi
 • Du har master – gjerne innen kommersielle eller teknologiske fag. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskrav.
 • Kommersiell erfaring og engasjement for forretningsutvikling er en forutsetning
 • Du bør ha erfaring med å jobbe med ulike aktører i et innovasjonsøkosystem

Personlige egenskaper

 • Du er en igangsetter, er initiativrik og har god evne til gjennomføring
 • Du har god innovasjonskraft og er sulten og kommersiell
 • Du har et bredt interessefelt, er samfunnsinteressert og har forståelse for virkemiddelapparatet
 • Du må være dyktig til å skape gode relasjoner både innen nettverket og viktige eksterne aktører
 • Du er en god kommunikator, kan skape engasjement og har god tyngde i å stå frem
 • Skjønner kombinasjonen teknologi og vekst
 • Du er trygg, selvgående og kontaktskapende
 • Du er nysgjerrig, sulten og ambisiøs

Vi tilbyr

En spennende og utviklende stilling i en fremtidsorientert organisasjon som skal bidra til å utvikle regionens innovasjonskraft og bidrag til en bærekraftig fremtid. Stillingen gir deg mulighet til å utvikle et betydelig nettverk hvor du får vise deg som en sentral bidragsyter i utviklingen av lokal innovasjon og teknologi.

Kontaktinfo: 

Ingrid Johansen BLUE-|-BLUE Partner/Seniorrådgiver, Search House

 • (+47) 464 29 892

Jan Gunnar Storli BLUE-|-BLUE Managing partner/Seniorrådgiver, Search House

 • (+47) 924 12 800

Om Trondheim Tech Port

Trondheim Tech Port er en medlemsorganisasjon som jobber med teknologi og innovasjon, og som skal fremme teknologihovedstaden Trondheim med sine forsknings- og teknologimiljøer i verdensklasse som en attraktiv region for nye muligheter.  Trondheim Tech Ports mål er å øke innovasjonskraften gjennom tettere samarbeid mellom de ulike innovasjonsaktørene. Som failitator, tilrettelegger og pådriver involverer vi innovasjonsaktører, bygger nettverk, og gjennomfører ulike prosjekter, arrangementer og kommunikasjonsaktiviteter. Trondheim Tech Port jobber tett sammen med næringsliv, gründere, forskningsmiljøer, offentlig sektor og kapitalmiljø for å bygge et sterkt innovasjonsøkosystem, og vi har et særlig fokus på å realisere innovasjonspotensiale innenfor Teknologihovedstadens styrker: hav, helse, energi og digitalisering. Sammen med oss møtes  mennesker for å skape nye ideer.