Kort om ERA FABRIC

Varighet av prosjektet: januar 2023 - juni 2025.
Deltakere: 11 organisajoner – Regional Development Agency Northwest (ADRNV), ART-ER, Conisglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISSIRFA), ecoplus, EURECAT, INESC TEC, Masaryk University (MUNI), NTNU, Trondheim Tech Port, University of Split (UNIST), Warsaw University of Technology (WUT) – fra 8 land – Romania, Italia, Østerrike, Spania, Portugal, Tsjekkia, Norge, og Polen.
Prosjektets mål: Å identifisere de mest effektive innovasjonsøkosystemene innen ren fornybar energi, bærekraftig produksjon, og biobasert sirkulær økonomi. I tillegg skal prosjektet lage en verktøykasse, som offentlige aktører og myndigheter kan bruke for å endre de regionale, nasjonale, og internasjonale retningslinjer vedrørende innovasjon og samarbeid.
Finansiering: €1 429 975 fra EU.


Dette møtet var det andre av fire planlagte sammlinger for konsortiet. Fokuset på dette møtet var å samordne arbeidsinnsatsen vår, samt å møte katalanske innovasjonsaktører og lære av deres erfaringer og suksesshistorier.

Konsortiumet har som mål å identifisere de mest effektive innovasjonsøkosystemene innen ren fornybar energi, bærekraftig produksjon, og biobasert sirkulær økonomi. I tillegg er målet å samle de beste eksemplene på hvordan man utvikler regionale økosystemer i en verktøykasse som offentlige aktører og myndigheter kan bruke for å endre de regionale, nasjonale, og internasjonale retningslinjene vedrørende innovasjon og samarbeid. Endringsledelse er derfor en essensiell del av hele prosjektet.

Tirsdag 17. oktober fikk vi bedre kjennskap til følgende katalanske innovasjonsaktører:

Kunnskapen fra de presentasjonene og innlederne var svært verdifull, og de utgjorde betydelige suksessfaktorer for arbeidet innom Catalonias innovasjonsøkosystem. En presentasjon var spesielt interessant for oss; den handlet om hvordan klynger i Catalonia har utviklet seg og vokst de siste 30-årene. Denne ble presentert av Juan Martí, Direktør for Business Strategy Unit i ACCIÓ.

ACCIÓ er en organisasjon finansiert av regjeringen i Catalonia, blant annet har de ansvaret for klyngepolitikken i regionen. Siden 90-tallet har utviklingen i klyngepolitikken vært uavbrutt, og dette har vært en sukksessfaktor for den positive utviklingen av klyngeprogrammet. I dag har Catalonia en av de største og sterkeste klynge-økosystemer i Europa1 med 27 aktive klynger med over 2700 medlemmer.

I Catalonia for 30 år siden var klynger et verktøy for å redde sektorer i krisesituasjoner. Klyngepolitikk var for det meste rettet mot SMB og handlet ikke via subsidier, men ved å bidra til å transformere måten selskaper ble organisert og drevet. I dag involverer klynger alle innovasjonsinteressenter (MIT 5-faktormodell) og brukes som et verktøy for vekst, for å balansere regionen, og for å øke bærekraft og vekst innen spesifikke sektorer.

“Clusters are a fantastic tool to balance your territory.”
- Juan Martí, Direktør of Business Strategy Unit i ACCIÓ.

I dag bør et av hovedformålene med klynger være å utnytte den grønne omstillingsprosessen. Når man når en høy nok prosentandel av regionale selskaper i klynger, kan regionale og nasjonale myndigheter utnytte makroøkonomien til potensielt både region og nasjon. Dette kan brukes for å demonstrere en vedvarende innsats for å oppnå FNs bærekraftsmål. I sin tur utnytter dette også et nytt narrativ for kapitalismen; det handler ikke lenger bare om profitt, men om å finne balanse mellom å gjøre det riktige for planeten og samfunnet, mens du fremdeles arbeider mot økt profitt.

I møtet fikk vi en sammenligning mellom klyngebedrifter (bedrifter/organisasjoner som er en del av en klynge) versus ikke-klyngebedrifter. Etter å ha analysert 1828 bedrifter som var relatert til en klynge og 13734 som ikke tilhørte en klynge, konkluderte ACCIÓ følgende:


Ifølge disse dataene ser det ut til å være håndfaste bevis på at klyngebedrifter i Catalonia er mer produktive og innovative sammenlignet med ikke-klyngebedrifter.

For å videre glede deg - her er en kort sammenligning mellom Trøndelag og Catalonia:

Kilde: EUs resultattavle for regional innovasjon.

Hva betyr dette for Trøndelag? Alt i alt ser det ut til at vi gjør det ganske bra på innovasjon, og proporsjonalt med befolkningen vår kan vi sammenlignes med Catalonia både når det gjelder klyngestørrelser og når det gjelder BNP per innbygger.

Hva skjer nå?

Neste ERA FABRIC konsortium møte vil holdes i Split i april 2024. Før denne samlingen ønsker Trondheim Tech Port å komme i kontakt med flere bedrifter som ønsker å bistå med innsikt og erfaringer som vi kan dele fra Norge og regionen vår.

Send oss gjerne en epost hvis du mener din organisasjon eller bedrift vil være med på å påvirke veien videre gjennom innovasjon og samarbeid i et spennende EU prosjekt.

1 European Panorama of Clusters and Industrial Change - Performance of strong clusters across 51 sectors and the role of firm size driving specialisation, 2020 edition.