– Kunstig intelligens kan ikke erstatte, men det kan supplere, konkluderte Gunnar Bovim tidlig. Han har ledet arbeidet med Helsepersonellkommisjonen, som kom med sin rapport tidligere i år. Rapporten slo fast det vi allerede visste: med flere eldre og syke, og færre arbeidstakere vil vi nå et punkt hvor vi ikke lengre har folk til å bemanne helsetjenesten.

Må digitalisere det vi kan

Det mangler ikke på løsninger som kan hjelpe på problemet. Startups står i kø med løsninger, men veien inn til det offentlige helsetilbudet er trang.

For en ung startup kan bare anbudsprosessen i seg selv være så tidkrevende at det blir uoverkommelig.

– Vi tapte en gang et anbud fordi vi ikke hadde fem år med regnskap å vise til, sa Alf Egil Edvardsen fra Mia Health oppgitt.

Startupen er basert på forskning fra NTNU, og bruker kunstig intelligens og digitale tvillinger for å motivere mennesker til å selv endre sine vaner og sin livsstil. Målet er å forebygge, og dermed hindre at andelen syke øker i den takten den gjør i dag. For eldrebølgen er ikke nødvendigvis et problem, hvis det er snakk om eldre i god form, som kan bo hjemme og klare seg selv lengre.

Put your money where your mouth is

Fra Danmark var meldingen klar. Ulrik Juul Rokkedal Therkildsen, er CEO & Partner i Human Bytes, et dansk selskap som finner "de beste løsningene fra rundt i verden" og tilpasser dem til det danske markedet. Han er ikke imponert over nordmenns trang til testing.

– Hvis det fungerer i Danmark, og det fungerer i Sverige, fungerer det mest sannsynlig i Norge. Da trenger man ikke teste det i to nye år, sa Therkildsen og viste til en rekke eksempler som førte til effektivisering på både sykehus og i hjemmetjenesten i Danmark. Det vil ikke koste mye, hverken i tid eller penger, å implementere disse løsningene i Norge.

Professor Kerstin Bach på NTNU var langt på vei enig.
– Vi har store datasett innen helse, og vi har en kompetent arbeidsstokk innen kunstig intelligens allerede. Teknologien utvikler seg raskere enn det regulatoriske rammeverket. Vi må ikke stanse utviklingen, men vi må forstå hva vi gjør.