For å lykkes med en bærekraftig omstilling trenger vi flere gründere og selskaper som har evne og vilje til internasjonal vekst. Vi trenger også risikovillig- og kompetent kapital som kan bidra til å gi selskapene den farten disse trenger for å lykkes. Budskapet fra dagens panel var klart og tydelig. Norge trenger mer risikokapital for å få fart på det nye næringslivet.