Dette to-dagers arrangementet ble arrangert under Trondheim Tech Week, hvor mer enn 20 ulike interessenter fra havøkosystemet deltok, inkludert bedrifter, foreninger, kommuner og laboratorier fra Trøndelag og Dalmatia.

Som en del av den første dagens arrangementer deltok initiativets deltakere på Trondheim Tech Weeks innovasjonsfrokost om “Infrastructure and Collaboration – Increasing Innovation in Marine Technology”. OTIMIEDT-initiativet ble presentert av Petar Roje, prosjektgjennomføringskonsulent for OTIMEDT. Han skisserte aktivitetene som er utført så langt og de planlagte fremtidige aktivitetene innenfor initiativet.

Petar Roje forteller om OTIMEDT-initiativet på Trondheim Tech Weeks innovasjonsfrokost. Foto: Sandra Skillingsås, Trondheim Tech Port

Etter den innledende presentasjonen deltok OTIMEDT-interessenter på foredrag av to havklynger fra Trøndelag, hvor Frode Halvorsen, leder av Ocean Autonomy Cluster, og Karl Thyholt, prosjektleder for NCE Aquatech Cluster, introduserte sine organisasjoner og relevante pågående prosjekter. Etter presentasjonene ble det gjennomført en workshop om “Digital Transformation and Skills Enhancement in the Blue Economy” av Anne Grete Ellingsen, prosjektleder i EDIH Oceanopolis. På slutten av workshopen ble det arrangert B2B-møter med mål om å identifisere områder for samarbeid!

Deltakerne av OTIMEDT-initivet hører fra relevante havteknologi aktører fra Trøndelag. Foto: Lyana Håberg Nedialkova, Trondheim Tech Port

Siste, men ikke minst, ble hele delgasjonen invitert til å besøke SINTEF Planktonsenter på Brattørkaia, før alle OTIMEDT-deltakere spiste middag hos Kraft Bodega for å oppleve noe av den gode maten Trondheim har å by på! 

Gunvor Øie, Forskningsleder hos SINTEF Ocean, viser Planktonsenteret til OTIMEDT-delegasjonen. Foto: Lyana Håberg Nedialkova, Trondheim Tech Port

Dag to, 6. juni, ble det arrangert besøk hos anerkjente havøkosystem-aktører i Frøya kommune. Her besøkte vi Eidsvaag AS, Frøya kommune, Kystplan AS, og Lerøy AS. Interessentene fikk muligheten til å lære om driften til disse organisasjonene, deres virkefelt, produksjonsanlegg og den avanserte teknologien de bruker.

OTIMEDT-deltakere foran Blått Kompetansesenter, Sistranda, Frøya. Foto: Trondheim Tech Port

Etter besøket i Split, som ble arrangert 10. og 11. april 2024, ga arrangementene i Trondheim og Frøya mulighet for interessenter fra begge regionene til å utveksle kunnskap og erfaringer, samt å oppnå potensielt samarbeid i forsknings- og utviklingsprosjekter, joint ventures og andre fordelaktige former for samarbeid.

Initiativets siste steg er å lage en Market Exchange Report, som vil gi innsikt i dagens markedssituasjon for Dalmatia- og Trøndelag-regionene innen havteknologi, og øke potensialet for fremtidig samarbeid mellom disse regionene betydelig.