Takk til Lise Moe, operations director, og Ole Martin Pedersen, engineering director, som fortalte engasjerende om hvordan Autronica systematisk arbeider med innovasjon, og hvordan dette har vært en avgjørende driver for vekst i selskapet. 

Autronica - grunnlagt i 1957 av ambisiøse gründere i Trondheim, er en pioner innen smart elektronikk og brannvarsling. De opererer innenfor en vareproduserende industri preget av strenge reguleringer og krav til sertifisering. Det var svært interessant å høre hvordan man jobber med innovasjon i en slik kontekst! 

Trondheim Tech Port representerer medlemmer fra flere ulike bransjer. Opplevelsen av felles problemstillinger knyttet til det å jobbe med innovasjon var likevel tydelig. Det ble mange gode diskusjoner og forslag til tema for de kommende nettverksmøtene! 

Om innovasjonsnettverk

Gjennom Trondheim Tech Ports Innovasjonsnettverk ønsker vi å tilby våre medlemmer en arena hvor man deler og utvikler ny kunnskap, drøfter aktuelle problemstillinger og finner nye muligheter for samarbeid!