Følgelig følger høringsinnspill fra Trondheim Tech Port til planforslaget i delområdet 1: Området Høgskoleveien – Grensen, detaljeregulering, R20200033.

Last ned hele innspillet (PDF)

Hovedinnspill fra Trondheim Tech Port:

  1. Trondheims største internasjonale fortrinn er teknologi- og kunnskapsmiljøene
  2. Hensynet til teknologi, forskning og innovasjon må veie tyngst i planforslaget.
  3. Planforslaget må ivareta prinsipper fra arbeidet med innovasjonsdistrikt.
  4. Planforslagets rammer må forsterke innholdet og identitet til Trondheim som Teknologihovedstad gjennom maksimal utnyttelse av tomtearealene.