Følgelig følger høringsinnspill fra Trondheim Tech Port til planforslaget i delområdet 2: Området Hesthagen og deler av Høgskoleparken, detaljeregulering, R20200032.

Last ned hele innspillet (PDF)

Hovedinnspill fra Trondheim Tech Port:

  1. Trondheims største internasjonale fortrinn er teknologi- og kunnskapsmiljøene
  2. Hensynet til økt innovasjonskraft må veie tungt og rammene i planforslaget må legges til rette for innovasjonsaktører og et innovasjonssenter
  3. Planforslaget må ivareta prinsipper fra arbeidet med innovasjonsdistrikt.
  4. Planforslaget må underbygge mål og strategier i Kommuneplanens arealdel (KPA).
  5. Planforslagets rammer må forsterke innholdet og identiteten til Trondheim som Teknologihovedstad gjennom maksimal utnyttelse av tomtearealene.