Følgelig følger høringsinnspill fra Trondheim Tech Port til planforslaget i delområdet 3: Området Gløshaugen og Høgskoledalen.

Last ned hele innspillet (PDF)

Hovedinnspill fra Trondheim Tech Port:

1. Trondheims største internasjonale fortrinn er teknologi- og kunnskapsmiljøene

2. Planforslaget må ivareta prinsipper fra arbeidet med innovasjonsdistrikt for å sikrepotensialet for økt innovasjonskraft.

3. Innovasjonssentret må løses innenfor reguleringsrammen

4. Høgskoledalen må sikres best mulige løsninger.