Les mer og søk her.

Om Trondheim Tech Port

Trondheim Tech Port er en medlemsorganisasjon som jobber med teknologi og innovasjon, og som skal fremme teknologihovedstaden Trondheim med sine forsknings- og teknologimiljøer i verdensklasse som en attraktiv region for nye muligheter.

Trondheim Tech Ports mål er å øke innovasjonskraften gjennom tettere samarbeid mellom de ulike innovasjonsaktørene. Som fasilitator, tilrettelegger og pådriver involverer vi innovasjonsaktører, bygger nettverk, og gjennomfører ulike prosjekter, arrangementer og kommunikasjonsaktiviteter.

Trondheim Tech Port jobber tett sammen med næringsliv, gründere, forskningsmiljøer, offentlig sektor og kapitalmiljø for å bygge et sterkt innovasjonsøkosystem, og vi har et særlig fokus på å realisere innovasjonspotensiale innenfor Teknologihovedstadens styrker: hav, helse, energi og digitalisering. Sammen med oss møtes mennesker for å skape nye ideer.

Om stillingen

Daglig leder i Trondheim Tech Port har blitt digitaliserings- og forvaltningsminister, og vi søker derfor hennes etterfølger. Trondheim Tech Ports mål er å øke innovasjonskraften gjennom tettere samarbeid mellom de ulike innovasjonsaktørene i regionen, og vi ser etter en synlig leder og representant for foreningen, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Daglig leder skal ha en sterk strategisk rolle, og skal jobbe aktivt for videre utvikling av foreningen med fokus på vekst og nyskaping. Daglig leder skal også bidra til et godt samspill mellom medlemmene, og ikke minst jobbe aktivt for regionens næringsaktører, universitet og forskningsmiljøer som NTNU og SINTEF.

Les mer og søk her.