Innovasjonsarena Helse

En arena for å drive innovasjon mellom akademia, forskning, kapitalmiljø, gründere og offentlige aktører som vil utvikle framtidens helsetjenester.

Vi vet at interaksjon og tilfeldige møter er viktige drivere for innovasjon. Derfor vil vi skape et fysisk og naturlig møtested for å utveksle idèer, løse utfordringer og legge til rette for uventede samarbeid som på lang sikt kan føre til banebrytende innovasjoner for framtidens helsetjenester. 

Konkrete aktiviteter i prosjektet:  

 • Skape bedre oversikt over aktørene og pågående aktivitet innen helseinnovasjon, i Midt-Norge og nasjonalt
 • Utvikle kommunikasjonskanaler for synliggjøring av aktører og aktiviteter innen helseinnovasjon
 • Etablere og drifte en fysisk samhandlingsarena, inkludert ad hoc arbeidsplasser, møterom og prosjektrom
 • Skape møteplasser for aktører innen helseinnovasjon
 • Fasilitere flere samarbeidsprosjekter innen helseinnovasjon
 • Planlegge og gjennomføre relevante kurs og workshops etterspurt av helseteknologimiljøet
 • Inngå samarbeidsavtaler med bedriftspartnere, relevante klynger og andre aktører
 • Bidra til økt antall start-ups innen helseteknologi som gründes og skaleres  i Trøndelag
 • Involvere relevant næringsliv og offentlige organisasjoner i prosjektet
 • Posisjonere Trøndelag sterkere for investeringskapital og FoU-midler innen helseteknologi 
 • Kartlegge testarenaer og lab-infrastruktur i Trøndelag, med mål om tilgjengeliggjøring for økt innovasjon


Prosjektets styringsgruppe:

 • Trondheim Tech Port, Line Berg,  Leder Innovasjons (Styringsgruppeleder)
 • NTNU Helse, Marius Widerøe, Direktør NTNU Helse
 • SINTEF Helse, Øystein Risa, Forskningssjef SINTEF Helse
 • Trondheim Kommune, Wenche Dehli, Helse- og Velferdsdirektør
 • Helse Midt-Norge, Audun Eskeland Rimehaug (Ass. fagdirektør)
 • St.Olavs Hospital, Tom Christian Martinsen, Administrerende direktør

Er du nysgjerrig på prosjektet og vil vite mer? Ta kontakt med Line Berg, line.berg@trondheimtechport.no.

Få siste nytt først!

Meld deg på vårt nyhetsbrev, og få siste nytt aller først. I tillegg får du informasjon om kommende arrangementer, og spesielle tilbud.

Jippi, du er nå påmeldt nyhetsbrevet!
Ånei, noe gikk galt med påmeldingen!