Høringsinnspillet fra Trondheim Tech Port omtaler punkter som hovedsaklig faller inn under hovedmål 3: Kunnskaps- og teknologihovedstaden Trondheim er et kraftsentrum for en bedre verden.

Til sist i dette dokumentet følger konkrete tekstinnspill, men all tekst i høringsinnspillet står fritt til å bli brukt.

Last ned hele høringsinnspillet (PDF)

Hovedinnspill fra Trondheim Tech Port til Trondheimsløftet:

  1. Trondheimsløftet er et godt og innovativt forslag til kommuneplanens samfunnsdel.
  2. Trondheimsløftet må omtale satsingen på innovasjonsdistrikt som plattform for nærings-og byutvikling.
  3. Trondheimsløftet må omtale betydningen av gründere og tidligfase-økosystem, og ha ambisjoner om tilrettelegging og styrking av disse
  4. Trondheimsløftet må stadfeste Trondheim Kommunens ansvar for å prioritere innovasjon i egen virksomhet innenfor alle områder, både innen drift, investeringer og tjenester.
  5. Trondheimsløftet må tydeligere prioritere områder hvor Kunnskaps- og Teknologihovedstaden skal være et kraftsentrum for en bedre verden.