Følgelig følger høringsinnspill fra Trondheim Tech Port til planforslaget i delområdet 4 og 5: Området Lerkendal og Valgrinda.

Last ned hele innspillet (PDF)

Hovedinnspill fra Trondheim Tech Port

1. Trondheims største internasjonale fortrinn er teknologi- og kunnskapsmiljøene

2. Planforslaget må ivareta prinsipper fra arbeidet med innovasjonsdistrikt for å sikrepotensialet for økt innovasjonskraft.

3. Planforslaget må i større grad tillate høyere byggehøyde.

4. Delområdene må ivareta arealer til studentbolig og studentaktivitet.

5. Innovasjonssentret må løses innenfor reguleringsrammen

6. Planforslaget må underbygge mål og strategier i Kommuneplanens arealdel (KPA).

7. Samarbeid om rekkefølgekrav