Festivalen er gratis og åpen for alle, fra alle aldre og bakgrunner. Fredagen er “Skoledag”, hvor forskjellige skoleklasser fra regionen besøker oss.

Kjernen i Skaperfest er skapende aktiviteter og interaktive utstillere som viser frem fantastiske og fiffige ting de har laget selv. Her kan nysgjerrige i alle aldre gå fra telt til telt og utforske, teste, og skape. De møter også inspirerende ildsjeler som brenner for det de lager.

På Skaperfest finner du hjemmelagde roboter, strikking, lodding, tesla coils, keramikk, hobbysnekring og lavterskel rakettforskning i en herlig blanding, noe som er med på å gjøre festivalen tilgjengelig og interessant for flere. Utstillerne er blant annet lokale skaper- verksteder, klubber, kollektiver og tekniske studentorganisasjoner, i tillegg til bedrifter og lokale “Reodor Felgen” oppfinnere. Vi legger vekt på å vise frem organisasjoner og tilbud man kan bli med på for å følge opp interessen.

For å øke interaktiviteten og gjøre det lett å komme i kontakt med utstillere arrangerer vi “Aktivitetsløype”. Her samler du stempel med å gjøre aktiviteter hos forskjellige utstillere, og får mulighet til å vinne skapende premier. Dette har vært en suksess, spesielt for skolebesøkene hvor nivået på interaksjon økte generelt, og de mer sjenerte elevene våget være mer frempå.

Mer informasjon

Innhold på Skaperfest

• Utstillere

• Skapende aktiviteter (drop-in)

• Workshop program (korte kurs)

• Aktivitetsløype

• Kveldsarrangement (18års grense)

• Skoledag

Mål med Skaperfest

• Økt rekruttering til skapende aktiviteter og studier i teknologi, realfag- og innovasjon

• Spre tech-entusiasme, skaperglede og det problemløsende “maker mindsettet”

• Være inkluderende, lavterskel og bidra til økt mangfold

• Vise frem, feire og bygge stolthet rundt Norge og Trondheim som teknologi- og innovasjonsaktør,

på en folkelig og tilgjengelig måte