Klimautvalget 2050 sin rapport er på høring med svarfrist 30. september, i den forbindelse inviterer Trøndelag fylkeskommune og Trondheim Tech Port til innspillsmøte som ledd i utforming av fylkeskommunens høringssvar slik at det blir forankret både i teknologimiljøet og politisk.

På innspillsmøtet behandler vi spørsmålene relatert til teknologi i rapporten. Dette blir en mulighet til å diskutere og samarbeide tverrsektorielt om definisjonen av Norges klima- og teknologifremtid med både nye og kjente fjes.

Vi byr på kaffe og frokost. Vi serverer frokost 08:30-09:00 for mingling og oppvarming til møtestart 09:00.

Spørsmål fra rapportens del 7 om teknologi:

  • 7A) Hvilke teknologier er det Norge spesielt bør bidra til å utvikle, og hvordan kan vi best legge til rette for teknologiutviklingen og at den bidrar til lønnsom næringsutvikling og sysselsetting i Norge?
  • 7B) Hvordan kan vi få til et godt samspill mellom virkemidler for teknologiutvikling i Norge og virkemidler i andre land, og at teknologien utviklet utenfor Norge tas i bruk i Norge?
  • 7C) Hva er de viktigste barrierene utover kostnader for å ta i bruk eksisterende teknologi?
  • 7D) Hvordan kan man få opp tempoet i teknologispredningen, hva bør ulike aktører gjøre?
  • 7E) Er de administrative og regulatoriske systemene rundt teknologien forberedt på omstillingen og i stand til å ta i bruk den nye teknologien som trengs?
  • 7F) Bør det gjøres endringer i dagens utdanningssystem på videregående nivå, i høyere utdanning og i etter- og videreutdanning for å sørge for at vi har den kompetansen vi trenger for å ta i bruk den nye teknologien?
  • 7G) Hvordan kan ønsket effekt av norsk politikk for utvikling og implementering av nullutslippsteknologi formuleres som et meningsfylt mål?