Bærekraft i havbruksnæringa – er det mulig?

Havbruksnæringen produserer verdier for milliarder av kroner hvert år, og det satses på å femdoble produksjonen innen 2050. Samtidig skal dette skje på en bærekraftig måte.

Teknologi og nye metoder blir viktigere og viktigere for å lykkes - den trønderske leverandørindustrien er i verdensklasse. Kan den også bli verdensledende på bærekraftige løsninger for havbruket?

Du møter:

 •  Merete Sandberg / Aquatech Cluster

 •  Hans Bjelland / SINTEF Ocean

 •  Hanne Digre / ScaleAQ

 •  Henny Førde / Måsøval


Arrangementet er i regi av Trondheim Tech Port, i samarbeid med Trondheimsregionen og Næringsforeningen i Trondheimsregionen.