Derfor inviterer vi deg til dette nettverks- og innspillsmøtet, hvor vi hører mer om utfordringene vi står ovenfor og hvilke styrker vi har i Trøndelag. I tillegg vil vi få servert suksesshistorier fra andre helseinnovasjonsmiljø, og vi diskuterer hvordan vi kan øke innovasjonstempoet og gjøre det enklere for deg å lykkes i vår region.

Vi tror samarbeid og interaksjon mellom kunnskapsmiljøene, offentlig sektor og helsenæringene er noe av løsningen. Kanskje er en samlokalisering av flere miljø nært helsemiljøene på Øya et steg i riktig retning?

Du møter:

Se invitasjon (PDF)